fietsenmaker_header

Vacature: 2 Bestuursleden

Heel Nederland fietst! Dat is waar de Fietsersbond van droomt. Nederland telt meer fietsen dan inwoners, we bezitten namelijk 25 miljoen fietsen. En we trappen met z’n allen jaarlijks ruim 15,5 miljard kilometers weg. De OV-fiets, 24 uur gratis stallen en de doorfietsroutes. Die zijn er dankzij de Fietsersbond!

Wegens statutair aftreden zijn wij op zoek naar:

2 Bestuursleden

met het profiel ‘vereniging’.

Fietsen is volop in ontwikkeling, het gaat sneller en tegenwoordig rijden er bijvoorbeeld ook vrachtfietsen rond. De Fietsersbond werkt er hard aan dat fietsen leuk blijft én veilig voor iedereen van jong tot oud, van klassieke fiets tot speed pedelec. Dat doen we door te lobbyen bij de overheid en samen te werken met het bedrijfsleven. We hebben 32.000 leden die ons steunen en 2.000 vrijwilligers die zorgen dat de belangen van álle fietsers overal in Nederland gehoord worden.

Zijn we dan klaar? Nee, nog lang niet. Want fietsen kan veel leuker en veiliger maar daarvoor hebben we meer steun, vrijwilligers en leden nodig! Ook is de vereniging aan het veranderen: we willen toegankelijk zijn voor iedereen. Twee keer per jaar organiseren we een ledenraad. De ledenraad is ons hoogste orgaan, het algemeen bestuur bereidt de besluitvorming voor en houdt toezicht op het Landelijk Bureau.

vacaturebeeld

Wie ben je?

  • Je bent betrokken en actief vrijwilliger en bekend met een vereniging met vrijwilligers. Bij voorkeur bij de Fietsersbond;
  • Je voelt je betrokken bij onze vrijwilligers en je bent erop gericht hen te versterken;
  • Je bent geïnteresseerd in de vereniging en de organisatie daarvan;
  • Je onderschrijft de koers Naar een Nieuwe Fietsersbond, zoals vastgelegd in de ledenraad van februari 2022.

Wat houdt het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur in?

  • Voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de ledenraad en bestuur;
  • Op incidentele basis uitwerken van voorstellen voor ledenraad, bestuur of landelijk bureau;
  • Leggen van verbinding tussen het algemeen bestuur en de vrijwilligers en leden;
  • Waar nodig ook vrijwilligers adviseren om het functioneren van hun afdeling te verbeteren.

Goed om te weten

Het bestuur van de Fietsersbond is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad van de Fietsersbond kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn. De bestuursleden van de Vereniging Fietsersbond zijn automatisch ook bestuurslid van de Stichting Fietsersbond, die activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging. Er zijn jaarlijks twee ledenraden, vijf bestuursvergaderingen en één heidag. Soms zijn er commissies of werkgroepen, die een vraagstuk verder brengen in opdracht van bestuur of ledenraad. Tijdsbeslag is gemiddeld vier uur per maand.

Interesse?

Stuur je motivatie en kort CV uiterlijk 9 maart naar [email protected] en heb je vragen, bel of mail Esther van Garderen, telefoon 06 52 78 38 94, mail [email protected]