header_tunnel_koe

Vacature: Vrijwilliger Doortraproutes in Gelderland en Overijssel (najaar 2021)

Doortraproutes! Wie helpt een route ontwerpen?

Vers van de pers! In opdracht van het ROV-Oost Nederland gaan we dit najaar in 9 gemeenten Doortraproutes ontwikkelen. Dit doen we graag met vrijwilligers die lokaal bekend zijn.
Het is een leuke opdracht, voor wie in het najaar wat uurtjes vrij heeft.

Wat

Het programma Doortrappen is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen en motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Veilig fietsen tot je 100ste is de slogan van het programma.

Binnen dit programma is in 2020 de Doortraproute ontwikkeld in Friesland. Jetty de Vries en Karin Broer, beiden actief voor de Fietsschool, hebben dit opgezet. Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Het zijn routes bedoeld voor oudere fietsers. De Doortraproutes in Friesland zijn een groot succes. Daarom wil ROV-Oost Nederland deze ook graag ontwikkelen voor negen gemeenten in Overijssel en Gelderland. En dit doen we graag met jullie!

Vrijwilligers gezocht: wat en hoe

We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden te helpen bij het ontwerp van één of meer Doortraproute(s). We weten nu nog niet in welke gemeenten in Overijssel en Gelderland we de negen routes gaan ontwerpen. Dit hangt o.a. af van welke gemeentes interesse hebben en waar vrijwilligers zijn.

Daarom doen we hierbij alvast een oproep, zodat we weten wie van jullie hieraan mee wil doen.

Wat ga je doen

Je ontwerpt één of meer route(s) in de gemeente(s) waar je woont en/of bekend bent. De route moet binnen de grenzen van de gemeente blijven.
Dit doe je bij voorkeur samen met een andere vrijwilliger, zodat je samen kritisch kunt kijken of de route geschikt lijkt voor senioren. Dat kan iemand zijn die je zelf kent of iemand die zich ook bij ons meldt en die we aan je kunnen koppelen.

Natuurlijk krijg je begeleiding en instructie. Dit in de vorm van een handleiding, een online bijeenkomst en via een forum. Jetty en Karin helpen hierbij vanuit hun ervaringen in Friesland.
Ook informatie vanuit gemeenten, over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, krijg je van ons doorgespeeld.

Doe je ook mee? Dit is een leuke klus voor wie:

  • van fietsen houdt. De route die je zelf ontwerpt/bedenkt ga je ook nafietsen en controleren op geschiktheid.
  • kan werken met de computer en smartphone of camera (i.v.m. foto’s maken).
    Zo gebruik je o.a. de routeplanner en google streetview om een eerste aanzet te maken voor de route. Zonodig helpen we je daar natuurlijk bij. Daarnaast heb je via de mail en een forum contact met ons.
  • Bereid is samen te werken zodat het concept van de Doortraproutes over heel het gebied ongeveer hetzelfde is.

Wanneer
T/m de derde week van september verwachten we de aanmeldingen van gemeentes, waarna we zo snel mogelijk van start gaan.

In het najaar ben je met het volgende bezig:

  1.  Ontwerp conceptroute en de route nafietsen en waar nodig aanpassen. (september – oktober)
  2. Testdag: we organiseren in elke gemeente een testdag, waarbij senioren de conceptroute fietsen. Dit in afstemming met vrijwilligers en de gemeente. Op de route staan jullie met een stand en kunnen mensen via een vragenformulier en gesprekje hun ervaringen delen (oktober – half november). Wij verwerken de ervaringen digitaal, die je teruggekoppeld krijgt.
  3. N.a.v. de ervaringen van de testfietsers, pas je de route waar mogelijk aan. (half oktober – eind november)

Ben je enthousiast?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Astrid Koperberg: [email protected]

Het zou fijn als je voor 19 september al kan reageren. Maar zie je de oproep later en heb je interesse, dan ontvangen we alsnog graag je reactie! Vermeld daarbij zoveel mogelijk in welke gemeente je bekend bent en een route zou willen uitzetten.