Deodaat Boer

Deodaat Boer

Relatiemanager

De fiets is veel meer dan alleen een transportmiddel. Het is onderdeel van onze samenleving en eigenlijk cultureel erfgoed. De fiets is ook de oplossing voor o.a. de bereikbaarheid in Nederland. Als we allemaal meer fietsen heeft het impact op het klimaat en onze vitaliteit zou aanzienlijk toenemen. Ik geloof dat fietsen iets doet met onze manier van samenleven. We zijn eraan gewend om rekening met elkaar te houden, elkaar in te schatten, te versnellen of ruimte te geven waardoor we samen op een efficiënte manier gebruik maken van dezelfde ruimte (meestal het fietspad). Om de kracht van deze oplossingen te verhogen, werk ik elke dag met plezier voor de Fietsersbond.