website1

Het fietsende schoolkind

Jonneke Reichert
Een goede inrichting van de schoolomgeving is een belangrijke stimulans om kinderen eerder en zelfstandig naar school te laten gaan. Een integrale benadering van aandacht voor verkeersveiligheid en een gezonde leefstijl is hierbij cruciaal. Sterker nog: het verbinden van deze domeinen op lokaal niveau heeft de toekomst! De Fietsersbond en het succesvolle Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) bundelen de krachten op het thema ‘De Veilige en Gezonde schoolomgeving’ om fietsen naar school weer de normaalste zaak van de wereld te laten worden.
Sluit je aan bij deze sessie als je wilt weten hoe we dit gaat doen.