Snelfietsroutes van de toekomst: verbeteren wegmarkering

Mariëtte Pol, Eric van Dijk en Bas Hendriksen
Veilige (snel)fietsroutes. Net als bijvoorbeeld bij de provincie Noord-Brabant leeft er bij de provincie Utrecht de behoefte een bijdrage te leveren. Wegmarkering op fietspaden is laaghangend fruit voor urgent probleem dat dringend geplukt moet worden. Wegmarkering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Immers, de helft van alle ernstig verkeersgewonden is een fietser die betrokken is bij een enkelzijdig ongeval.

Snelfietsroutes zijn een snel opkomend fenomeen, dat vraagt om een verbeterde wegmarkering, die bijdraagt aan de veiligheid en de herkenbaarheid.

Op basis van gedragskennis over hoe weggebruikers informatie verwerken, is eind 2017 hiervoor een voorzet ontwikkeld voor snelfietsroutes en die van Utrecht – Amersfoort in het bijzonder. Deze nieuwe wegmarkering wordt in het voorjaar van 2018 in een praktijkproef in de getoetst in de provincie Utrecht.