Vraagteken

Veelgestelde vragen

en de antwoorden daarop

Waarom is aandacht voor de schoolomgeving zo belangrijk?

Investeren in de schoolomgeving loont: vaker lopen en fietsen naar school helpt om dagelijks meer te bewegen. En dat is hard nodig:

  • 44% van de basisscholieren en 60% van de middelbare scholieren haalt de dagelijkse beweegnorm van een uurtje matig intensief bewegen niet
    (Bron: JOGG onderzoek 2019)
  • Maar liefst 30% van de ouders brengt hun kinderen regelmatig met de auto naar school (Bron: CROW)
  • 33% van de kinderen fietst nooit naar school (Bron: Tour de Force)]
  • Een veelgehoorde reden hiervoor: 36% van de ouders vindt de schoolroute onveilig (Bron: Tour de Force)

En dat terwijl fietsen en lopen naar school niet alleen leuk en goedkoop is, maar ook goed voor gezondheid, gewicht, zelfstandigheid, verkeersinzicht en leerprestaties van kinderen!

Wat maakt een schoolomgeving veilig en beweegvriendelijk?

Een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving is een omgeving die kinderen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten.

Een beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat uit drie componenten:

  • Sport- en beweeginfrastructuur (de hardware)
  • Gedragsbeïnvloeding (de software)
  • Organiseren & samenwerken (de orgware)

Wat is JOGG?

JOGG wil de maatschappij zo gezond maken dat welvaartsziekten als overgewicht en obesitas geen kans meer maken.

De focus ligt nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg. JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder. Dit noemen zij de leefstijltransitie. Sinds de start in 2010 is JOGG de aanjager en verbinder van een groeiend netwerk. Omdat alle verbonden partijen concreet aan het werk gaan om de leefomgeving gezonder te maken, spreken we van een werknet.

Kijk voor meer informatie op www.jogg.nl

Wat zijn JOGG-regisseurs?

Het lokale werknet van JOGG wordt aangestuurd door het JOGG-team van een JOGG-regisseur en de beleidsmedewerker binnen die gemeente.  Dit team creëert een werknet vanuit de hele gemeenschap: professionals vanuit de kinderopvang, het onderwijs, de sport, welzijn, zorg en het bedrijfsleven, vaak ondersteund door een regiocoördinator. 

De lokale JOGG-aanpak gaat uit van een integrale aanpak op verschillende niveaus. Op beleidsniveau, uitvoerend niveau en op wijkniveau werkt men samen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen. Voor meer informatie: 
https://jogg.nl/werknet