Header Petitie Minder Verkeersdoden

Teken nu voor minder verkeersdoden

Het afgelopen jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer. Van het aantal fietsdoden kwam 49 procent om door een aanrijding met een personen- of bestelauto, vrachtwagen of bus. Voor het vierde jaar op rij kwamen fors meer fietsers dan inzittenden van personenauto’s om in het verkeer (270 om 194). Dit accepteren we niet. Er is nú actie nodig om het aantal slachtoffers terug te dringen.

Teken de petitie en roep de overheid op om onmiddellijk actie te ondernemen en de volgende maatregelen te nemen:

  1. Stimuleer 30 km/u binnen de bebouwde kom waar het onveilig is voor fietsers.
  2. Investeer in veilige fietsinfrastructuur. Dat is de beste manier om ongevallen te voorkomen.
  3. Investeer in verkeershandhaving. Als er meer kans is om aangehouden of beboet te worden, zorgt dit voor ander gedrag op de weg.