fietsenmaker_header

Privacyverklaring

De Fietsersbond verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je wat we met je gegevens doen. Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 24 mei 2018. Op 30 juli 2021 is een kleine update gepubliceerd (leveranciers, Facebook).

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is zowel van toepassing op de Vereniging Fietsersbond als op de Stichting Fietsersbond, beiden statutair gevestigd te Utrecht op de Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE. Beide organisaties werken nauw samen en vormen bijvoorbeeld een fiscale eenheid. We spreken dan ook in deze verklaring alleen van ‘de Fietsersbond’.

Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Hij gaat over de verwerking van gegevens die je ons zelf ter beschikking stelt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), maar ook over gegevens die we registreren zonder jouw medeweten, bijvoorbeeld wanneer je onze website(s) bezoekt of onze producten gebruikt.

Gegevens die we opslaan

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

 • NAWTE (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres)
 • Financiële gegevens (IBAN, machtigingsnummer, gifthistorie, manier van betalen)
 • Identificatiegegevens (indien nodig bijv. BSN-nummer voor periodieke schenkingen)
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum)

Hoe we je informeren over producten en diensten

Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) producten en diensten via alle gangbare media: bijvoorbeeld per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief en formulieren, via sociale media of per telefoon.

Doeleinden van gegevensverwerking

De Fietsersbond verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het belangrijkste is onze administratie voor leden en relaties. Hierin houden we bij wie onze leden en donateurs zijn, waar ze wonen en hun financiële gegevens. Daarnaast registreren we in dit systeem de gegevens van onze vrijwilligers en onze zakelijke relaties. In de toekomst registreren we in dit systeem ook onze nieuwsbriefabonnees. Deze gegevens gebruiken wij voor de administratie van het lidmaatschap, maar ook om je te informeren over onze activiteiten, de behaalde resultaten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals een giftverzoek. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

De Fietsersbond informeert je over de gegevensverwerking wanneer je lid wordt of een donatie geeft, of wanneer je ons op een andere manier je gegevens toevertrouwt. Bij het verzenden van een formulier op onze website vragen we je toestemming voor verdere verwerking. In het formulier geven we ook aan hoe lang we je gegevens bewaren. Als je lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen je gegevens bewaren tot zeven jaar na het einde van je lidmaatschap. Als je lid wordt van een nieuwsbrief of vrijwilliger wordt, dan bewaren we je gegevens tot je je weer uitschrijft. Voor overige formulieren hanteren we een bewaartermijn van een half jaar, tenzij anders aangegeven.

Beveiliging en uitwisseling

De Fietsersbond zorgt voor een passende beveiliging van je gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen medewerkers die vanuit hun functie je gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie. Daarnaast zijn er lokale en regionale vrijwilligers die toegang hebben tot de ledenbestanden die vallen onder hun afdeling/regio. Alle medewerkers, vrijwilligers en ingehuurde krachten hebben een geheimhoudingsplicht.

De Fietsersbond maakt gebruik van diverse leveranciers (verwerkers) voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • De website wordt onderhouden door Level Level (NL). De desktopversie van de Fietsersbond Routeplanner is gemaakt door Two Kings (NL), de apps door Trifork (NL).
 • De websites worden gehost door Digital Ocean (op servers in NL), Amazon AWS (op servers in IE) en Qweb (op servers in NL). De afdeling Amsterdam heeft een website die wordt gehost bij TransIP (NL).
 • De ledenadministratie wordt bijgehouden in Microsoft Dynamics 365 (IE), onderhouden door Pylades (NL)
 • Kantoorautomatisering en reguliere mail verloopt allemaal via Microsoft Office 365 (IE).
 • Digitale nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp (VS) en Sharpspring (VS).
 • Ons ledenblad wordt verzonden door drukkerij Senefelder Misset en PostNL (beiden NL)
 • Papieren mailings worden voor ons verzonden door Impress (NL)
 • Reguliere post verzenden we via PostNL (NL)
 • Daarnaast zijn er nog diverse, kleinere leveranciers.

Alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken moeten verplicht een verwerkersovereenkomst ondertekenen die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Alleen als de Fietsersbond hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Jouw rechten

Je kunt onze ledenadministratie altijd vragen welke gegevens we van je hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op jouw verzoek corrigeren. Bij twijfel kunnen we hierbij om (een kopie van) je legitimatie vragen.

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Mail naar [email protected]. We zullen je dan niet meer benaderen voor marketingdoeleinden.

Wanneer je je lidmaatschap beëindigt moeten we door de fiscale bewaarplicht je gegevens nog zeven jaar bewaren. Daarna worden je gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt voor statistieken.

Bezoek op de website

Wanneer je onze website bezoekt of onze diensten (zoals de Fietsersbond Routeplanner) gebruikt, worden bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan je bezoek verzameld en geanalyseerd. Het gaat onder meer om frequentie van je bezoek, de zoekwoorden die je gebruikt , welke pagina’s je bezoekt en met welke browser je dit doet. We gebruiken deze gegevens om onze site te optimaliseren. We verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij je die zelf aan ons stuurt.

Bij het inzenden van een formulier wordt je IP-adres geregistreerd. Dit doen we om misbruik van de formulieren te voorkomen.

Cookies

De Fietsersbond-site gebruikt drie soorten cookies, kleine tekstbestanden om voorkeuren te registreren:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn belangrijk voor de werking van de site. De site heeft ze nodig om te bepalen of je ingelogd bent en andere voorkeuren op te slaan.
 • Analytische cookies
  De Fietsersbond gebruikt (zoals aangegeven in de vorige alinea) cookies om bezoekgegevens te analyseren. Dit doen we via Google Analytics. Deze gegevens gebruiken wij geanonimiseerd en kunnen niet herleid worden tot individuen.
 • Andere cookies en trackers
  De Fietsersbond gebruikt ook cookies voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor tests en advertenties. Hiermee optimaliseren we onze websites en houden we bijvoorbeeld bij welke van onze ingekochte advertenties goed scoren. Daarnaast kun je cookies verwachten van diverse externe websites, zoals Facebook, YouTube en Twitter, omdat wij inhoud van hun site op die van ons hebben ingesloten.

Mailings

Onze mailings worden verstuurd via Sharpspring. Hierin houden wij bij welke links worden aangeklikt en hoe vaak mails worden geopend. Deze informatie gebruiken we voor het optimaliseren van onze mailings. Lokale afdelingen gebruiken vergelijkbare software als MailChimp, La Posta en YMLP.

Facebook

De Fietsersbond gebruikt voor zijn marketinginspanningen diverse diensten van Facebook. Zo is op onze website de zogenaamde Facebook Pixel geplaatst, een stukje code dat bijhoudt welke Facebook-gebruikers op onze website komen. Zo leren we onze bezoekers beter kennen en kunnen we (nieuwe) doelgroepen bepalen en ze betrekken bij de Fietsersbond. Deze data wordt niet gerelateerd aan individuele personen. In de Routeplanner-app tracken we door middel van een pixel hoeveel mensen deze hebben gedownload.

Wijziging van deze verklaring

De Fietsersbond kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging altijd wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Contact

Voor vragen over inzage en wijziging van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze ledenadministratie via [email protected]. Ook voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen kun je ons mailen.

Update: 30 juli 2021