Fietsen stallen in Utrecht

Overstappen naar automatische incasso

Overstappen naar automatische incasso

Wanneer je overstapt op automatische incasso geef je de Fietsersbond toestemming om eenmaal per jaar de contributie van jouw bankrekening af te schrijven.

De voordelen van automatische incasso:

  • Je hoeft geen actie te ondernemen om je betaling te voldoen
  • Je betaalt altijd op tijd
  • Minder foutgevoelig, bijvoorbeeld bij het overtypen van een betalingskenmerk
  • Kostenbesparing voor de Fietsersbond

Je lidmaatschapsbedrag zal in de eerstvolgende maand worden afgeschreven. De Fietsersbond incasseert altijd rond de 27e van de maand.

Met het insturen van dit formulier geef je toestemming aan de Fietsersbond, Incassant ID NL92ZZZ404646710000, om doorlopende-incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Meer informatie over automatische incasso vind je hier.

Heb je momenteel een steunlidmaatschap? Neem dan contact op met [email protected]

Machtiging automatische incasso

Ik machtig de Fietsersbond hierbij tot wederopzegging om het lidmaatschapsgeld éénmaal per jaar van mijn rekening af te schrijven.

Voer een getal groter dan of gelijk aan 33 in.

De Fietsersbond gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Lees onze volledige privacyverklaring.