fietsenmaker_header

Fietsersbond en automatische incasso

De meeste leden van de Fietsersbond hebben ervoor gekozen om hun bijdragen af te laten schrijven via automatische incasso. Dat is snel en makkelijker voor henzelf, en veel goedkoper voor de Fietsersbond.

Machtigingen en Mandaat-ID

Als je de Fietsersbond hebt gemachtigd om je bijdrage periodiek te incasseren dan zal je lopende machtiging worden voorzien van een unieke code, het zogenaamd Mandaat-ID. Dit Mandaat-ID wordt vermeld op je afschrift en is ook te vinden in je internetbankieromgeving. Met dit Mandaat-ID kun je eenvoudig navraag doen naar de lopende incassomachtiging. Neem daarvoor contact op met onze ledenadministratie (e-mail: [email protected], tel: 030-2918171).

Incassant-ID Fietsersbond
Automatische afschrijvingen van de Fietsersbond zijn herkenbaar aan ons Incassant-ID: NL92ZZZ404646710000.

Notificatie Incassodata
Over het moment van uitvoering van de incasso-machtiging sturen we je een bericht na afgeven van de machtiging. Je weet dan wanneer het bedrag geïncasseerd wordt.

Incassodata
De Fietsersbond incasseert altijd rond de 27e van de maand. Op het afschrift staat altijd het Incassant-ID van de Fietsersbond en het Mandaat-ID vermeld. Met dit nummer kun je navraag doen bij onze ledenadministratie.

Weigeren of Terugboeking
Je vindt je incasso-opdrachten terug in Internet Bankieren in het overzicht ‘incasso’s’. Ben je het niet eens met het te incasseren bedrag? Dan kun je de incasso vooraf weigeren. Is het bedrag al afgeschreven? Binnen 56 kalenderdagen na afschrijving kun je het bedrag terug laten boeken. We zouden het op prijs stellen als je ons laat weten wat de reden was van de terugboeking, via [email protected].