In de buurt

Lokale afdelingen

De Fietsersbond heeft 150 lokale afdelingen, gerund door vrijwilligers. Zij beïnvloeden lokaal het verkeersbeleid door inspraak, actie, publiciteit en overleg.

Evenementen

De evenementenkalender geeft een overzicht van aankomende activiteiten. Van de Fietsersbond zelf, of activiteiten die iets met fietsen te maken hebben.

Wijken voor de fiets

De Fietsersbond werkt via het project Wijken voor de Fiets aan een fietsvriendelijke inrichting van de Nederlandse krachtwijken. Bekijk meer over dit project en de wijken.

Fietsstad 2016

De Fietsstad verkiezing is gericht op het tonen van de sterke kanten van de gemeenten en het communiceren van goede voorbeelden. In 2016 is het thema 'Bikenomics'.