Iedereen mobiel

Iedereen heeft het recht op fietsgeluk! Echter weten we dat fietsen minder toegankelijk is voor mensen met een beperking. Fietsen is voor mensen met een beperking extra belangrijk.

Het is een van de vormen van beweging die makkelijk toegankelijk is voor hen. Het verruimt hun wereld. Ze hebben vrijheid om te gaan waar ze willen. Bovendien bevordert het zowel de fysieke als mentale gezondheid.

Er zijn nog steeds verschillende barrières die fietsers met een beperking ervaren, zoals problemen met financiering van een fiets of barrières in de infrastructuur. De Fietsersbond helpt om obstakels weg te nemen.

Fietsersbond Brandbrief Onbeperkt fietsen voor iedereen
© Twycer