bakfiets_header

Schenken via uw testament: doen!

De Fietsersbond heeft uw steun ook in de toekomst hard nodig.

De Fietsersbond zet zich al ruim 45 jaar in voor meer fietsplezier en betere mogelijkheden om te fietsen. In de stad, op het platteland en daar tussenin. Naar het werk, naar school, in de natuur. Overal waar fietsers in de verdrukking komen, zet de Fietsersbond zich in voor meer ruimte voor de fiets. De afgelopen 45 jaar heeft de Fietsersbond met veel succes talloze knelpunten voor fietsers opgelost. Maar Nederland wordt steeds voller en drukker. Dat levert de komende 45 jaar nieuwe barrières op, maar ook nieuwe kansen. De komende 45 jaar is de Fietsersbond dan ook weer hard nodig. Uw steun is daarbij van groot belang. Bijvoorbeeld via een schenking in uw testament.

Fietsersbond levenslang in mijn hart gesloten en ook daarna
Als overtuigd fietser denk ik dat fietsen goed en gezond is voor iedereen. Alles kan op de fiets: gezin, boodschappen, vakanties, woon-werkverkeer… Het is gezond, sportief, voorkomt kwalen, ontlast het milieu en voorkomt fileleed.
Daarom steun ik al meer dan 20 jaar de Fietsersbond, die opkomt voor ‘alle belangen van álle fietsers’: veiligheid, (stations-)stallingen, vervoer in de trein, invloed op politiek beleid, fietsvakanties, tests, fiets en onderwijs, Routeplanner… Daarom blijf ik ook na mijn leven steunen. Ik heb de Fietsersbond in mijn testament opgenomen.” – De heer Jellema

Legaat of erfstelling

Gepensioneerd echtpaar leest de routekaart tijdens een fietstocht

Een belangrijk voordeel van schenken via uw testament is dat u het beheer van uw bezittingen houdt zolang als u die nodig hebt. Er zijn 2 mogelijkheden om uw nalatenschap ten goede te laten komen aan de bevordering van het fietsen. U kunt nalaten via een legaat of via een erfstelling. Een legaat is een vast omschreven bedrag (of specifieke bezittingen). Een erfstelling betekent dat u al uw bezittingen (of een percentage daarvan) nalaat aan de Fietsersbond. Voor beide geldt dat u een testament moet laten opstellen bij de notaris. De notaris registreert dat in het Centraal Testamenten Register. Een legaat kan eventueel ook worden vastgelegd via een goedkopere officiële aanvulling op uw testament. Ook deze aanvulling moet u via uw notaris regelen die deze ook registreert in het Centraal Testament Register. Een heel makkelijke manier om een (eenvoudig) testament of een legaatakte op te stellen is via DoehetZelfNotaris.nl. U kunt dan online de akte opstellen en hoeft maar een keer naar de notaris voor de ondertekening. De DHZ-notaris rekent daarvoor een scherp tarief. Bij een legaatbedrag van € 1.000,- of meer vergoedt de Fietsersbond desgewenst de kosten van de legaatakte.
Ga hier naar de DHZ-notaris

Geen erfbelasting

Belangrijk, de juiste tenaamstelling voor in uw testament is:

Vereniging Fietsersbond, kantoor houdende Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE te Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40464671.

Alleen de Vereniging Fietsersbond is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door het ministerie van Financiën c.q. de Belastingdienst. Daardoor is de Vereniging Fietsersbond vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Uw hele erfenis of legaat aan de Vereniging Fietsersbond komt dus ten goede aan het verbeteren van het fietsklimaat.

Daarnaast bestaat de Stichting Fietsersbond. Daarin zijn activiteiten ondergebracht die BTW-plichtig zijn. De Stichting Fietsersbond heeft echter geen ANBI-status en moet dus erfbelasting betalen. Zorg er dus voor dat u niet de Stichting maar de Vereniging Fietsersbond opneemt in uw testament.

Pierre Meessen was een fietser in hart en nieren en gebruikte de fiets voor bijna al zijn verplaatsingen. Hij schakelde nog extra bij als vrijwilliger voor de Fietsersbond en de Stichting WereldWijd waar tweedehandsfietsen worden gerepareerd voor met name Afrikaanse landen. Conform Pierre’s laatste wens werd hij per fiets vervoerd naar zijn laatste rustplaats.

Pierre liet zijn erkenning voor de Fietsersbond ook blijken door de Fietsersbond te benoemen in zijn testament en daarbij een legaat na te laten. Wij danken Pierre van harte voor zijn bijdragen aan meer fietsplezier en betere mogelijkheden om te fietsen.

Hebt u nog vragen over schenkingen per testament? Over legaten of erfstellingen? Neem dan contact op met Patricia Rijkse van de Fietsersbond: [email protected], tel. 030-291 81 42. Zij stuurt u graag een uitgebreide brochure of beantwoordt uw vragen: per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

U kunt via onderstaand formulier ook direct een brochure aanvragen.

Informatiepakket nalatenschap aanvragen

Aanhef
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)