header_boeklezen

Nalaten? Doen!

De Fietsersbond heeft uw steun ook in de toekomst hard nodig.

De Fietsersbond zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De afgelopen 40 jaar heeft de Fietsersbond met veel succes talloze knelpunten voor fietsers opgelost. Maar Nederland wordt steeds voller en drukker. Dat levert de komende 40 jaar nieuwe barrières op, maar ook nieuwe kansen. De komende 40 jaar is de Fietsersbond dan ook weer hard nodig. Uw steun is daarbij van groot belang. Bijvoorbeeld via een schenking in uw testament.

Een schenking in de vorm van een legaat via uw testament is eenvoudig.

Schenk NU

Om het u makkelijk te maken heeft de Fietsersbond samen met DoeHetZelfNotaris een testamentaire akte opgesteld die u online in kunt vullen met uw persoonlijke gegevens. Deze akte kunt u gebruiken als aanvulling op uw testament of op de wettelijke regels. De akte stuurt u vervolgens online naar een van de aangesloten notarissen. Die notaris belt u voor het zetten van uw handtekening. U hoeft zo maar één maal naar een notaris toe. Die notaris rekent een tarief van slechts € 125,- incl. btw en registratie in het Centraal Testament Register. Vanaf een legaat-bedrag van € 1.000, – neemt de Fietsersbond desgewenst de kosten (€ 125,-) voor zijn rekening. Daarvoor stuurt u kopieën van de akte en de factuur van de DoeHetZelfNotaris aan de Fietsersbond t.a.v. Rob Koese, antwoordnummer 4309, 3500 VE Utrecht (geen postzegel nodig) o.v.v. uw bankrekeningnummer.

Wilt u toch liever naar een eigen notaris? Vraag van te voren wat de totale kosten van de akte zijn. Dat voorkomt verrassingen.

Goed om te weten: de Fietsersbond is door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent o.a. dat de Fietsersbond geen erfbelasting hoeft te betalen over uw legaat. Alles gaat naar het bevorderen van het fietsplezier: Goed voor lichaam en geest, natuur en milieu.

Fietsersbond als erfgenaam

U kunt ook de Fietsersbond tot erfgenaam benoemen. Daarmee erft de Fietsersbond uw bezittingen of een deel (%) daarvan. De Fietsersbond wordt daarmee ook blij verrast. Dat betekent wel dat u dat vast moet leggen in een (nieuw) testament. Meer informatie daarover kunt u gratis aanvragen met een email aan r.koese@fietsersbond.nl.

Hebt u nog vragen over schenkingen per testament? Over legaten of erfstellingen? Neem dan contact op met Rob Koese van de Fietsersbond: r.koese@fietsersbond.nl, tel. 030-2918130.

Namens de Fietsersbond: bedankt voor uw testamentaire steun!

Pierre Meessen was een fietser in hart en nieren en gebruikte de fiets voor bijna al zijn verplaatsingen. Hij schakelde nog extra bij als vrijwilliger voor de Fietsersbond en de Stichting WereldWijd waar tweedehandsfietsen worden gerepareerd voor met name Afrikaanse landen. Conform Pierre’s laatste wens werd hij per fiets vervoerd naar zijn laatste rustplaats.

Pierre liet zijn erkenning voor de Fietsersbond ook blijken door de Fietsersbond te benoemen in zijn testament en daarbij een legaat na te laten. Wij danken Pierre van harte voor zijn bijdragen aan meer fietsplezier en betere mogelijkheden om te fietsen.

Samen fietsen we beter!

Word lid