header-duinen

ANBI & CBF

De Fietsersbond is een CBF-erkend goed doel en een Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI-informatie

ANBI logo

De Fietsersbond is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft voordelen voor ons en voor donateurs. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Een ANBI is verplicht tot het publiceren van de eigen gegevens.

De volledige gegevens van de Fietsersbond vind je hieronder:

Naam
Vereniging Fietsersbond

Doelstelling

De Fietsersbond wil:

  • de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
  • meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).

RSIN/fiscaal nummer
4565095

Contactgegevens
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE Utrecht

Bestuurssamenstelling
Te vinden op de pagina Organisatie

Directie en management

De Fietsersbond wordt geleid door een management team van vier mensen. Zij werken grotendeels parttime en hebben naast hun managementtaken ook andere werkzaamheden.

  • Esther van Garderen, directeur
    Nevenfuncties (onbezoldigd): Vicevoorzitter Stichting Landelijk Fietsplatform, Lid van het Algemeen Bestuur van De Nederlandse Associatie
    Nevenfunctie (bezoldigd): Lid van de adviesraad voor een duurzame leefomgeving bij AT Osborne
  • Douwtje de Vries, hoofd Communicatie en Vereniging
  • Harry Draai, hoofd Beleid
  • Judith Verkerk, hoofd Financiën en Bedrijfsvoering

Beleidsplan

Jaarverslag

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een financiële verantwoording en een toelichting op het beloningsbeleid staan in de laatste versie van het jaarverslag.

Bezoldiging

Het bestuur van de Fietsersbond heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid wordt uitgegaan van de CAO Sociaal Werk. De Fietsersbond conformeert zich aan de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Nederland. De Fietsersbond heeft betaalde medewerkers in dienst die werkzaam zijn op het landelijk bureau, activiteiten binnen de lokale afdelingen worden verricht op basis van vrijwilligheid. De bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Klachtenregeling

De Fietsersbond heeft een officiële klachtenprocedure, waarmee je een geschil met (een medewerker van) de Fietsersbond kunt aankaarten.

CBF-erkend goed doel

CBF Erkend Goed Doel

De Fietsersbond is een Erkend Goed Doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Hieronder kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.