header_knooppunt

ANBI & CBF

De Fietsersbond is een CBF-erkend goed doel en een Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI-informatie

ANBI logo

De Fietsersbond is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft voordelen voor ons en voor donateurs. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De volledige gegevens van de Fietsersbond vind je hieronder:

Naam
Vereniging Fietsersbond

Doelstelling

De Fietsersbond wil:

  • de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
  • meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).

RSIN/fiscaal nummer
4565095

Contactgegevens
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE Utrecht

Bestuurssamenstelling
Te vinden op de pagina Organisatie

Directie en management

De Fietsersbond wordt geleid door een management team van vier mensen. Zij werken grotendeels parttime en hebben naast hun managementtaken ook andere werkzaamheden.

  • Esther van Garderen, directeur
    Nevenfuncties (onbezoldigd): Bestuurslid Stichting Landelijk Fietsplatform, Lid Werkveld Advies Commissie ruimte en mobiliteit bij hogeschool Windesheim
  • Douwtje de Vries, hoofd Communicatie en Vereniging
  • Jaap Kamminga, hoofd Beleid
  • Sjoerd Nap, hoofd Financiën en Bedrijfsvoering

Beleidsplan

Jaarverslag

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een financiële verantwoording en een toelichting op het beloningsbeleid staan in de laatste versie van het jaarverslag.

Bezoldiging

Het bestuur van de Fietsersbond heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid wordt uitgegaan van de CAO Welzijn. De Fietsersbond conformeert zich aan de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Nederland. De Fietsersbond heeft betaalde medewerkers in dienst die werkzaam zijn op het landelijk bureau, activiteiten binnen de lokale afdelingen worden verricht op basis van vrijwilligheid. De bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Klachtenregeling

De Fietsersbond heeft een officiële klachtenprocedure, waarmee je een geschil met (een medewerker van) de Fietsersbond kunt aankaarten.

CBF-erkend goed doel

CBF Erkend Goed Doel

De Fietsersbond is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar je als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. Je herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Erkenningspaspoort

Met ingang van 1 maart 2019 is de publicatie van het CBF Erkenningsrapport opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling. Het paspoort vormt tevens de basis voor het Register Erkende Doelen op de website van het CBF. Via het paspoort beschikken de lezers voortaan overal over dezelfde relevante informatie over Erkende Goede Doelen. De donateur en andere belangstellenden krijgen op een eenduidige, neutrale en begrijpelijke manier een goed overzicht over de belangrijkste basisgegevens. Je vindt het Erkenningspaspoort van de Fietsersbond hier.