het drukste fietspad van Nederland, het Smakkelaarsveld in Utrecht

Wat vindt de Fietsersbond?

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers. We hebben 34.000 leden, meer dan 1600 vrijwilligers en 150 lokale afdelingen die actief werken aan betere fietsvoorzieningen. Wat zijn de standpunten van de Fietsersbond?

De Fietsersbond wil meer onderhoud aan fietspaden. Waarom is dat zo belangrijk?

De Fietsersbond vindt dat gemeenten meer aandacht en geld aan het onderhoud van fietspaden moeten besteden. Hobbelige fietspaden met scheuren, losliggende tegels en verzakkingen zijn niet alleen weinig comfortabel, maar ook gevaarlijk. Het aantal ongevallen als gevolg van achterstallig onderhoud stijgt de laatste jaren. Slecht onderhouden fietspaden zijn slecht voor de veiligheid. Nu zijn er jaarlijks 20.000 fietsongevallen. Vooral oudere fietsers lijden onder krakkemikkige fietspaden. Ze vallen sneller, breken vaker iets en hebben een langere hersteltijd. Daarnaast is het de laatste jaren duidelijk geworden dat de fietsinfrastructuur nog niet klaar voor de vergrijzende bevolking. Maar de Fietsersbond vindt ook dat de fietspaden verbeterd moeten worden. Om veilig te kunnen fietsen hebben ouderen meer ruimte nodig. Dan hebben ouderen meer tijd en ruimte om een stuurfout of iets anders te corrigeren en veilig verder te kunnen fietsen.

Weg met de snorscooter

De Fietsersbond wil dat de snorscooter van het fietspad verdwijnt. De snorscooter vormt een gevaar voor fietsers. Er gebeuren veel ongelukken met snorscooters op het fietspad. Ze zijn te breed en te zwaar, zeker op smalle fietspaden. Ze rijden doorgaans veel harder dan de wettelijke limiet van 25 per uur. Feitelijk gaan ze even hard als de bromscooter die al in de vorige eeuw omwille van de verkeersveiligheid van het fietspad is verbannen. Sindsdien is de snorscooter enorm populair geworden. Want daarmee mag je wel op het fietspad. En: je hoeft geen helm te dragen. Uiteindelijk moet de snorscooter volledig verdwijnen, vindt de Fietsersbond. Het is allang geen fiets met een hulpmotor meer. Het is een brommer die over fietspaden raast. Daarom kan de categorie snorfiets beter afgeschaft worden.

Wat vindt de Fietsersbond van de speed pedelec?

De Fietsersbond is van mening dat de speed pedelec niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom. Daar fietsen de meest kwetsbare fietsers: kinderen en ouderen. Maar de speed pedelec kan niet overal veilig naar de rijbaan. Er is maatwerk nodig, vindt de Fietsersbond. Lees meer over het standpunt van de Fietsersbond.

Waarom is de Fietsersbond tegen een helmplicht?

De Fietsersbond is tegen helmplicht. Landen die een helmplicht invoerden, zagen het fietsgebruik kelderen. Daarnaast zijn er onder wetenschappers serieuze twijfels over de effectiviteit van helmen om hoofdletsel te voorkomen. En helmen wekken de indruk dat het fietsen onveilig zou zijn. Dat is in Nederland niet het geval. De beste manier om de veiligheid van fietsers te vergroten en hoofdletsel te voorkomen, is het verder uitbouwen en verbeteren van de fietsinfrastructuur. Hoe minder gemotoriseerd verkeer fietsers tegenkomen hoe veiliger het is. Meer fietspaden redden veel meer levens dan een helmplicht. En het is goed te bedenken dat een helm in de meeste gevallen niet beschermt bij een aanrijding met een auto. Een helm werkt alleen bij een val tot 20 kilometer per uur. Als een auto een fietser raakt met 50 kilometer per uur, overleeft de fietser het meestal niet. Bij een maximumsnelheid van 30 per uur heb je een redelijke kans om het ongeluk na te kunnen vertellen. Als je besluit een helm te dragen of als je je kind een helm wilt opzetten, let er dan op dat de helm goed past en stevig zit. Een slecht zittende helm werkt namelijk helemaal niet.

Wat moet er tegen fietsdiefstal gedaan worden?

Fietsdiefstal – één van grootste ergernissen van fietsers – is geen natuurverschijnsel waar niets tegen te doen is. Eén op de twintig fietsers is jaarlijks slachtoffer van fietsdiefstal. De Fietsersbond vindt dat de politie er veel meer aan moet doen. In steden waar de politie actief optreedt, daalt het aantal diefstallen meteen. Lokfietsen, bestrijding van heling, controle op plekken waar veel gestolen wordt, actief Marktplaatsadvertenties volgen zijn bewezen succesvolle maatregelen. Kijk ook wat je zelf kunt doen.

Wat moet er met fietspaaltjes gebeuren?

Dankzij de inzet van de Fietsersbond zijn er de laatste jaren 5000 paaltjes verdwenen. Daardoor zijn er veel ongelukken voorkomen. Maar we zijn nog niet klaar. Op fietspaden en bruggen staan nog steeds veel overbodige paaltjes die elke dag slachtoffers eisen. En als een paaltje echt nodig is, moet er ribbelmarkering komen ruim voor het paaltje. Zodat je aan de trillingen in je stuur al voelt dat je op een paaltje afkoerst. Er is nog veel werk te doen.

De Fietsersbond wil meer vergoedingen voor fietsende werknemers

De meeste fietsende werknemers krijgen geen kilometervergoeding. Terwijl de Belastingdienst net als bij autokilometers gewoon een onbelaste vergoeding van 19 cent per kilometer goedkeurt. De Fietsersbond roept werkgevers daarom op om aan fietsende werknemers dezelfde vergoeding te geven als aan hun autorijdende collega’s. Daarnaast wil de Fietsersbond dat de aparte regeling voor een fiets van de zaak weer in ere wordt hersteld. Dat houdt in dat je geen belasting hoeft te betalen over het loon dat je besteedt aan de aanschaf van een fiets. Zo’n aparte regeling is er wel voor smartphones en tablets. Dat moet ook voor de fiets kunnen, vindt de Fietsersbond. En tenslotte moet er een einde komen aan de 100 procent bijtelling van de leasefiets. Elektrische auto’s kennen een zeer gunstige bijtellingsregeling, waarbij een laag percentage van de waarde bij het inkomen wordt opgeteld. Maar de werknemer met een leasefiets wordt gestraft met een volledige bijtelling. Dat vindt de Fietsersbond onbegrijpelijk.

Meer groen licht voor fietser

Fietsers moeten vaker groen krijgen. Lang wachten bij het stoplicht is een van de grootste ergernissen van fietsers. En er is wat aan te doen. Het verkeerslichtensysteem kan prima aangepast worden. Of fietsers uit alle richtingen krijgen tegelijk groen. Dat werkt in Groningen al jarenlang heel goed. Positief zijn ook verkeerslichten met regensensoren. Bij stortbuien krijgen fietsers eerder groen. Van de Fietsersbond mogen fietsers ook vaker groen krijgen op zonnige dagen. Tenslotte komt de techniek fietsers te hulp. Met een app of andere detectiesystemen kunnen naderende fietsers opgemerkt worden, zodat je eerder groen krijgt.

Er zijn te weinig OV-Fietsen

Er moeten meer OV-Fietsen komen. De Fietsersbond is van het begin af aan betrokken geweest bij de OV-Fiets. We houden nog steeds een vinger aan de pols: we geven tot op de dag van vandaag advies aan NS. Wij letten onder andere op de prijs. Met een huurprijs van 3,85 euro per 24 uur kan de fiets goed concurreren met bus of tram. Het systeem is heel populair. Dit jaar (2017) zullen er meer dan 3 miljoen ritjes met OV-fietsen zijn gemaakt. Dat is ook meteen de keerzijde. Vanwege de populariteit van de OV-Fiets grijpen fietsers vaak mis. De Fietsersbond pleit daarom voor een uitbreiding van het aantal fietsen. En wellicht kunnen andere nieuwe huurfietssystemen de druk op de OV-Fiets verminderen. Ook kan een ander goedkoper aanbod forensen verleiden de eigen fiets op te geven. Zo komt er ruimte in de stalling voor OV-Fietsen. Tenslotte vindt de Fietsersbond de 10 euro extra kosten te hoog voor wie de fiets op een ander station inlevert.

Fietsersbond wil meer ruimte voor fietsen en vouwfietsen in de trein

De Fietsersbond wil dat NS meer ruimte biedt om de fiets mee te nemen tijdens vakanties en feestdagen waarop veel gefietst wordt, zoals Hemelvaart. Op die dagen is er te weinig plek en fietsers blijven dan achter op het perron. NS moet dit oplossen door een fietsrijtuig in te zetten of meer balkons open te stellen voor fietsen.
Dankzij de vasthoudende lobby van de Fietsersbond mogen fietsers sinds september mee in de intercity direct die over de HSL rijdt. In de Thalys mag de fiets nog niet mee. Maar de Fietsersbond blijft ervoor ijveren om in alle internationale treinen fietsvervoer mogelijk te maken.
De vouwfiets mag in alle treinen mee. In volle treinen leidt dat wel eens tot irritatie. Een groot deel van de ergernis zou worden weggenomen als er meer ruimte voor bagage en dus ook voor de vouwfiets wordt vrijgemaakt.

Veel fietspaden zijn te smal

Gemeenten moeten op drukke verbindingen de fietspaden veel breder maken. Het fietsgebruik groeit snel en de fietspaden kunnen de grote aantallen niet meer goed verwerken. Zeker nu er veel verschillende soorten fietsen op het fietspad rijden met verschillende snelheden: e-bikes, racefietsen, ligfietsen, bakfietsen en speedpedelecs. Fietsers zitten elkaar in de weg en de inhaalmanoeuvres leiden tot irritaties en gevaarlijke situaties. De bestaande normen voor de minimale breedte van een fietspad volstaan niet meer.

Fietsersbond geen voorstander van tweerichtingenfietspaden

De Fietsersbond is geen voorstander van tweerichtingenfietspaden. Op deze fietspaden heb je namelijk veel inhaalbewegingen. Het rijden op de verkeerde helft leidt tot ongemak en gevaarlijke situaties. Er is nog een gevaar. Automobilisten uit zijstraten zijn niet altijd bedacht op fietsers uit twee richtingen. Dus als het niet hoeft: geen tweerichtingenfietspad. Soms kan het verstandig zijn. Als fietsers veel gaan spookrijden omdat het omslachtig of gevaarlijk is om over te steken, kan een tweerichtingenfietspad nuttig zijn. Maar vaak kiest een gemeente voor een tweerichtingenfietspad om geld en ruimte te besparen.

Fietsersbond wil meer tunnels en bruggen

Nederland is wereldberoemd om zijn fijnmazige fietsnetwerk: in geen enkel land kun je echt overal met de fiets komen. De Fietsersbond wil dat hoge niveau graag zo houden. Maar er zijn bedreigingen. ProRail wil van de overwegen af en bij het opwaarderen (groter en breder) van provinciale wegen sluit Rijkswaterstaat routes voor fietsers af. Er zijn weliswaar richtlijnen maar Rijkswaterstaat is niet wettelijk verplicht ze te op te volgen. Leg meer tunnels of bruggen, zegt de Fietsersbond. Zo voorkom je dat fietsers kilometers om moeten fietsen.

Wat vindt de Fietsersbond van fietsers in voetgangersgebieden?

De Fietsersbond is tegen een verbod op fietsers in voetgangersgebieden. Binnensteden worden steeds voller en gemeenten grijpen naar fietsverboden in een poging de drukte in te perken. De Fietsersbond is daar tegen en wil dat fietsers als gast in voetgangersgebieden moeten kunnen komen. De voetganger is dominant en de fietsers moet zich dan aanpassen. Dat wil zeggen: langzaam fietsen. Net zoals auto’s te gast zijn in een fietsstraat, zo zijn fietsers te gast in voetgangersgebieden. Hoofdfietsroutes moeten niet dwars door voetgangersgebieden gaan. Dat is een recept voor ongelukken en irritaties. Hoofdroutes en voetgangersgebieden moeten gescheiden blijven.

De Fietsersbond is enthousiast over de fietsstraat

Dat is een straat waarin fietsers dominant zijn en auto’s te gast. De inrichting (rammelstrook met klinkers in het midden) is zo dat auto’s niet hard kunnen rijden en fietsers de overhand hebben. Goed aangelegde fietsstraten komen de verkeersveiligheid ten goede. Fietsstraten verlagen de autosnelheid tot 30 per uur. Een snelheid waarbij je een goede kans hebt een aanrijding te overleven. Een ander voordeel is dat de fietsstraten veilige hoofdroutes voor de fiets vormen. Dan kunnen fietsers door woonwijken fietsen in plaats van fietspaden langs drukke wegen vol met fijn stof en gevaarlijke kruisingen.

Wegslepen fietsen

Fietsen die gevaarlijk geparkeerd staan en/of de doorgang versperren voor rolstoelen, rollators of kinderwagens mogen van de Fietsersbond meteen worden weggesleept. Ook achtergelaten fietsen kunnen na de wettelijke termijn van 28 dagen weg. Maar het wegslepen van fietsen is onacceptabel op plekken waar fietsers wel goed willen parkeren maar het simpelweg niet kunnen. Bij stations en in stadscentra zijn er veel te weinig fietsenrekken. Het feit dat steden tienduizenden fietsen per jaar wegknippen, bewijst dat de capaciteit ernstig te kort schiet. Lees hier hoe je een bezwaarschrift kunt indienen.

Wat vindt de Fietsersbond van deelfietsen?

De komst van de eerste deelfietsen in Rotterdam en Amsterdam is volgens de Fietsersbond een wake-up call. De techniek – een app en een slim slot – was er al een tijdje om deelfietsen zonder rekken aan te bieden. Vreemd genoeg zijn gemeenten er toch door verrast. Zij moeten als de wiedeweerga beleid en goede afspraken maken. Er is nu overlast, maar de deelfiets 2.0 heeft zeker potentie. Denk aan al die fietsen die slechts incidenteel gebruikt worden, maar wel veel rekken en stallingen bezet houden. Deelfietsen zouden de druk kunnen verminderen. Maar dan moet het aanbod aantrekkelijk zijn – goed rijdende fietsen – en er moeten goede afspraken komen. De gemeenten zijn nu aan zet.