het drukste fietspad van Nederland, het Smakkelaarsveld in Utrecht

Wat vindt de Fietsersbond?

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers. We hebben 32.000 leden, meer dan 1800 vrijwilligers en 160 lokale afdelingen die actief werken aan betere fietsvoorzieningen. Wat zijn de standpunten van de Fietsersbond?

De Fietsersbond wil meer onderhoud aan fietspaden. Waarom is dat zo belangrijk?

De Fietsersbond vindt dat gemeenten meer aandacht en geld aan het onderhoud van fietspaden moeten besteden. Hobbelige fietspaden met scheuren, losliggende tegels en verzakkingen zijn niet alleen weinig comfortabel, maar ook gevaarlijk. Het aantal ongevallen als gevolg van achterstallig onderhoud stijgt de laatste jaren. Nu zijn er jaarlijks 20.000 fietsongevallen.

Vooral oudere fietsers lijden onder krakkemikkige fietspaden. Ze vallen sneller, breken vaker iets en hebben een langere hersteltijd. Daarnaast is het de laatste jaren duidelijk geworden dat de fietsinfrastructuur nog niet klaar is voor de vergrijzende bevolking. De Fietsersbond vindt echter ook dat de fietspaden verbeterd moeten worden. Ouderen hebben meer ruimte nodig om veilig te kunnen fietsen. Ze hebben dan meer tijd en ruimte om een stuurfout of iets anders te corrigeren en veilig verder te kunnen fietsen.

Wat vindt de Fietsersbond van de elektrische fiets?

De elektrische fiets (e-bike) claimt een steeds groter aandeel in de verkoop van nieuwe fietsen en is niet meer weg te denken van de fietspaden. Het blijkt dat mensen vaker en langere afstanden fietsen als ze een e-bike hebben dan voorheen. Dat betekent echter niet dat de elektrische fiets ook voor alle groepen fietsers de meest logische keuze is. Als Fietsersbond zijn we blij met de ontwikkeling van de e-bike. Veel mensen ervaren hierdoor langer en meer fietsgeluk. Veel gehoorde bezwaren tegen e-bikes zijn dat ze slecht zouden voor de volksgezondheid en dat ze, mede door de hoge snelheid, gevaarlijk zouden zijn.

Is de e-bike wel goed voor de gezondheid?

Fietsen is altijd een gezonde keuze. Wel zul je voor hetzelfde gezondheidseffect op een e-bike verder moeten fietsen dan op een gewone fiets. Het is uiteraard wel positief als je vervoer met de auto vervangt door een elektrische fiets of niet op een normale fiets kunt/wilt fietsen. De e-bike geen middel dat leidt tot gezondheidswinst als je dezelfde rit anders op een gewone fiets zou doen. Uit onderzoek weten we dat gemiddeld het effect van de e-bike op de gezondheid toch positief is, doordat mensen met een e-bike vaak meer en langere stukken gaan fietsen.

Bij e-bikes voor jongeren hebben wij als Fietsersbond wel onze bedenkingen. Op de e-bike train je bepaalde spiergroepen minder dan op een gewone fiets, terwijl het trainen daarvan je je hele leven voordeel oplevert. De Fietsersbond vindt het daarom geen goede ontwikkeling dat sommige producenten tegenwoordig geheel overstappen op de e-bike en geen gewone fietsen meer maken.

Is een e-bike gevaarlijk?

Er wordt vaak gedacht dat mensen op een e-bike veel harder fietsen dan mensen op een gewone fiets. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dat snelheidsverschil helemaal zo groot niet is. Ook blijkt dat bij letselongevallen de e-bike geen probleem is. Er geen verschil in het aantal letselongevallen tussen mensen op een gewone fiets en mensen op een e-bike als er gecorrigeerd wordt voor de leeftijd van de berijder.

E-bikes met een voorwielmotor komen tegenwoordig minder voor. Ze hebben wel een wat hoger risico, met name doordat er ineens kracht op het wiel kom te staan. Ook leidt de overstap van een gewone fiets naar een e-bike soms tot wat aanpassingstijd, waarbij ook op- en afstappen lastig blijkt. De Fietsersbond raadt dan ook aan om een korte opfriscursus te doen.

Moet de e-bike een kenteken krijgen?

De Fietsersbond is niet voor een kentekenplicht voor e-bikes. Het opzetten en uitvoeren van een kentekensysteem is heel kostbaar. Daarbij komt dat de e-bike voor de wet een gewone fiets is. Fietsen wordt dan mogelijk niet alleen duurder (je moet voor je e-bike kenteken gaan betalen), maar ook minder laagdrempelig. Een kentekenplicht zonder goede handhaving lost daarnaast ook geen problemen op.
De Fietsersbond ziet dat de huidige infrastructuur het grote aantal fietsers niet meer aankan in met name de grote steden en drukke recreatiegebieden. We zien ook dat een deel van de fietsers op e-bikes zich niet aan de regels houdt en sneller fietst dan veilig is. Het gedrag van een relatief kleine groep fietsers bepaalt zo de beeldvorming. De Fietsersbond pleit ervoor te investeren in betere infrastructuur zodat fietsers veilig en comfortabel kunnen fietsen. Ook pleiten we ervoor de maximum snelheid in de bebouwde kom te verlagen naar 30 km per uur. Snelle fietsers kunnen dan mogelijk gebruik maken van de rijbaan in plaats van het fietspad. Ook vragen wij om strengere handhaving en een strikter verbod op het opvoeren van e-bikes, zodat de snelheidsverschillen op het fietspad kleiner worden.
Voor de speed pedelec, die een maximum snelheid van 45 km mag voeren, bestaat al een kentekenverplichting.

Wat vindt de Fietsersbond van de fatbike?

De Fietsersbond maakt zich zorgen over fatbikes. Fatbikes zijn wettelijk gezien gewone elektrische fietsen, maar worden vaak aangepast om harder te gaan. Zo worden veel fatbikes opgevoerd door de snelheidsbegrenzing te verwijderen of door er een gashendel op te zetten. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en ongelukken voor zowel de (vaak jonge) bestuurder, degene die achterop zit en andere verkeersdeelnemers. Een opgevoerde fatbike is een illegaal motorvoertuig en mag de weg niet op. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt veroorzaakte schade niet: de bestuurder is niet verzekerd.

De Fietsersbond pleit voor:
1. Meer handhaving van opgevoerde fatbikes op de weg om de verkeersveiligheid te vergroten.
2. Strengere kwaliteitscontrole van fatbikes die naar Nederland geïmporteerd worden en het beter reguleren van de verkoop. Veel fatbikes voldoen al niet aan de normen op het moment dat ze gekocht worden. Daarvoor moeten de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, douane en politie meer samenwerken. Zo zorg je er namelijk voor dat aangeboden fatbikes in webshops en winkels in elk geval veilig zijn bij aankoop.
3. Een voorlichtingscampagne over de gevaren van (opgevoerde) fatbikes, zowel gericht op ouders als op kinderen.

Andere maatregelen
Een niet opgevoerde fatbike is volgens de huidige regels een elektrische fiets. Naar de mogelijkheid dat de fatbike een andere categorie voertuig wordt, bijvoorbeeld die van een brommer, scooter of speedpedelec, moet onderzoek gedaan worden. Dan zijn de regels: minimaal 16 jaar oud, kenteken, helmplicht en rijbewijs. Dit ligt echter juridisch lastig, het kan vele jaren duren voordat de fatbike een andere status krijgt.

De Fietsersbond is tegen het instellen van een minimumleeftijd van 16 jaar voor elektrische fietsen. Een fatbike is een elektrische fiets. Een minimumleeftijd voor een fatbike geldt dus ook voor alle elektrische fietsen. Voor jongeren in buitengebieden die meer dan 10 kilometer naar de middelbare school moeten fietsen, is een elektrische fiets vaak een uitkomst. Deze kinderen worden de dupe van een minimumleeftijd en dat willen we niet. We steunen een onderzoek naar een leeftijdsgrens van 12 jaar. Kinderen in de lagere schoolleeftijd hoeven immers niet zo ver naar school te fietsen.

Weg met de snorscooter

De Fietsersbond wil dat de snorscooter van het fietspad verdwijnt. De snorscooter vormt een gevaar voor fietsers. Er gebeuren veel ongelukken met snorscooters op het fietspad. Ze zijn te breed en te zwaar, zeker op smalle fietspaden. Ze rijden doorgaans veel harder dan de wettelijke limiet van 25 per uur. Feitelijk gaan ze even hard als de bromscooter die al in de vorige eeuw omwille van de verkeersveiligheid van het fietspad is verbannen. Sindsdien is de snorscooter enorm populair geworden, want daarmee mag je wel op het fietspad. Bovendien hoef je geen helm te dragen.

De Fietsersbond vindt dat de snorscooter uiteindelijk volledig moet verdwijnen. Het is allang geen fiets met een hulpmotor meer, maar een brommer die over fietspaden raast. Daarom kan de categorie snorfiets beter afgeschaft worden.

Wat vindt de Fietsersbond van de speed pedelec?

De Fietsersbond is van mening dat de speed pedelec niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom. Daar fietsen de meest kwetsbare fietsers: kinderen en ouderen. De speed pedelec kan echter niet overal veilig naar de rijbaan. Er is maatwerk nodig, vindt de Fietsersbond. Lees meer over het standpunt van de Fietsersbond.

Waarom is de Fietsersbond tegen een helmplicht?

Bij het invoeren van een helmplicht gaan mensen minder fietsen. Dit blijkt uit het buitenland en vragen aan de Nederlanders. De invoering van de helmplicht op de brommer in de jaren zeventig decimeerde het aantal brommers. Zelfs als er maar 1% minder gefietst gaat worden, is het negatieve gezondheidseffect groter dan de verkeersveiligheidswinst.
Het is veel belangrijker om snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers kleiner te maken en de infrastructuur veel veiliger te maken als we het aantal gewonde fietsers in het verkeer echt willen beperken. Denk hierbij aan het breder maken van drukke fietsroutes, het verwijderen van paaltjes en het aanbrengen van duidelijke lijnen op het fietspad.
Als meer mensen overal veilig fietsen is dat goed in de strijd tegen overgewicht en leidt dat tot veel extra gezonde levensjaren. Dat geldt voor alle leeftijden: voor zowel jonge kinderen als ouderen (die nu langer doorfietsen) of (jong) volwassenen op weg naar werk en school. Dagelijks bewegen is belangrijk. Het is natuurlijk goed als je door een helm op te zetten langer doortrapt of je jouw kind met helm eerder en vaker laat fietsen. Let op dat je dan wel een echt goede helm opzet en dat je hem goed vastmaakt; anders helpt de helm niet.

Wat moet er tegen fietsdiefstal gedaan worden?

Fietsdiefstal – één van grootste ergernissen van fietsers – is geen natuurverschijnsel waar niets tegen te doen is. Eén op de twintig fietsers is jaarlijks slachtoffer van fietsdiefstal. De Fietsersbond vindt dat de politie er veel meer aan moet doen. Het aantal diefstallen daalt meteen in steden waar de politie actief optreedt. Lokfietsen, bestrijding van heling, controle op plekken waar veel gestolen wordt, actief Marktplaatsadvertenties volgen zijn bewezen succesvolle maatregelen. Kijk ook wat je zelf kunt doen.

Wat moet er met paaltjes op het fietspad gebeuren?

Dankzij de inzet van de Fietsersbond zijn er de laatste jaren 5000 paaltjes verdwenen. Daardoor zijn er veel ongelukken voorkomen. We zijn echt nog lang niet klaar. Op fietspaden en bruggen staan nog steeds veel overbodige paaltjes die elke dag slachtoffers eisen. Bovendien moet er ribbelmarkering komen ruim voor het paaltje als deze echt nodig is, zodat je aan de trillingen in je stuur al voelt dat je op een paaltje afkoerst. Er is nog veel werk te doen.

De Fietsersbond wil meer vergoedingen voor fietsende werknemers

De meeste fietsende werknemers krijgen geen kilometervergoeding, terwijl de Belastingdienst net als bij autokilometers gewoon een onbelaste vergoeding van 19 cent per kilometer goedkeurt. De Fietsersbond roept werkgevers daarom op om aan fietsende werknemers dezelfde vergoeding te geven als aan hun autorijdende collega’s.
Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe bijtellingsregeling voor leasefietsen. Daar heeft de Fietsersbond hard voor gelobbyd. Reken hier uit of deze leasefietsregeling voor jou gunstig is of dat een km-vergoeding je meer oplevert. Een leasefiets biedt allerlei voordelen. Je hebt geen zorgen over slijtage en onderhoud. De leasemaatschappij neemt dat allemaal voor je uit handen. Maar je hebt ook bijtelling. Een deel van de waarde van de fiets wordt als inkomen gezien en daar moet je belasting over betalen. Het goede nieuws is dat per 1 januari 2020 maar een deel van de aanschafwaarde (7%) bij je inkomen wordt opgeteld, de zogeheten bijtelling.  Voor dat lage percentage heeft de Fietsersbond hard gelobbyd. Voorheen werd de volledige waarde bij je inkomen opgeteld.

 

Fietsersbond wil meer ruimte voor fietsen en vouwfietsen in de trein

De Fietsersbond wil dat NS meer ruimte biedt om de fiets mee te nemen tijdens vakanties en feestdagen waarop veel gefietst wordt, zoals Hemelvaart. Op die dagen is er te weinig plek en fietsers blijven dan achter op het perron. NS moet dit oplossen door een fietsrijtuig in te zetten of meer balkons open te stellen voor fietsen.
Dankzij de vasthoudende lobby van de Fietsersbond mogen fietsers sinds 2017 mee in de intercity direct die over de HSL rijdt. In de Thalys mag de fiets nog niet mee. De Fietsersbond blijft ervoor ijveren om in alle internationale treinen fietsvervoer mogelijk te maken.
De vouwfiets mag in alle treinen mee. In volle treinen leidt dat wel eens tot irritatie. Een groot deel van de ergernis zou worden weggenomen als er meer ruimte voor bagage en dus ook voor de vouwfiets wordt vrijgemaakt.

Meer groen licht voor fietser

Fietsers moeten vaker groen krijgen. Lang wachten bij het stoplicht is een van de grootste ergernissen van fietsers. Hier is wat aan te doen. Het verkeerslichtensysteem kan prima aangepast worden. Of fietsers uit alle richtingen krijgen tegelijk groen. Dat werkt in Groningen al jarenlang heel goed. Positief zijn ook verkeerslichten met regensensoren. Bij stortbuien krijgen fietsers eerder groen. Van de Fietsersbond mogen fietsers ook vaker groen krijgen op zonnige dagen. Tenslotte komt de techniek fietsers te hulp. Met een app of andere detectiesystemen kunnen naderende fietsers opgemerkt worden, zodat je eerder groen krijgt.

Er zijn te weinig OV-Fietsen

Er moeten meer OV-Fietsen komen. De Fietsersbond is van het begin af aan betrokken geweest bij de OV-Fiets. We houden nog steeds een vinger aan de pols: we geven tot op de dag van vandaag advies aan NS. Wij letten onder andere op de prijs. Met een huurprijs van 3,85 euro per 24 uur kan de fiets goed concurreren met bus of tram. Het systeem is heel populair. In 2017 zijn er meer dan 3 miljoen ritjes met OV-fietsen gemaakt. Dat is ook meteen de keerzijde. Vanwege de populariteit van de OV-Fiets grijpen fietsers vaak mis. De Fietsersbond pleit daarom voor een uitbreiding van het aantal fietsen. Verder kunnen wellicht andere nieuwe huurfietssystemen de druk op de OV-Fiets verminderen. Ook kan een ander goedkoper aanbod forenzen verleiden de eigen fiets op te geven. Zo komt er ruimte in de stalling voor OV-Fietsen. Tenslotte vindt de Fietsersbond de 10 euro extra kosten te hoog voor wie de fiets op een ander station inlevert.

Veel fietspaden zijn te smal

Gemeenten moeten op drukke verbindingen de fietspaden veel breder maken. Het fietsgebruik groeit snel en de fietspaden kunnen de grote aantallen niet meer goed verwerken. Zeker nu er veel verschillende soorten fietsen op het fietspad rijden met verschillende snelheden: e-bikes, racefietsen, ligfietsen, bakfietsen en speedpedelecs. Fietsers zitten elkaar in de weg en de inhaalmanoeuvres leiden tot irritaties en gevaarlijke situaties. De bestaande normen voor de minimale breedte van een fietspad volstaan niet meer.

Fietsersbond geen voorstander van tweerichtingenfietspaden

De Fietsersbond is geen voorstander van tweerichtingenfietspaden. Op deze fietspaden heb je namelijk veel inhaalbewegingen. Het rijden op de verkeerde helft leidt tot ongemak en gevaarlijke situaties. Bovendien zijn automobilisten uit zijstraten niet altijd bedacht op fietsers uit twee richtingen. Dus als het niet hoeft: geen tweerichtingenfietspad. Soms kan het wel verstandig zijn, bijvoorbeeld als fietsers veel gaan spookrijden omdat het omslachtig of gevaarlijk is om over te steken. Vaak kiest een gemeente er echter voor een tweerichtingenfietspad om geld en ruimte te besparen.

Fietsersbond wil meer tunnels en bruggen

Nederland is wereldberoemd om zijn fijnmazige fietsnetwerk: in geen enkel land kun je echt overal met de fiets komen. De Fietsersbond wil dat hoge niveau graag zo houden. Er zijn wel wat bedreigingen. ProRail wil van de overwegen af en bij het opwaarderen (groter en breder) van provinciale wegen sluit Rijkswaterstaat routes voor fietsers af. Er zijn weliswaar richtlijnen, maar Rijkswaterstaat is niet wettelijk verplicht ze te op te volgen. Leg meer tunnels of bruggen, zegt de Fietsersbond. Zo voorkom je dat fietsers kilometers om moeten fietsen.

Wat vindt de Fietsersbond van fietsers in voetgangersgebieden?

De Fietsersbond is tegen een verbod op fietsers in voetgangersgebieden. Binnensteden worden steeds voller en gemeenten grijpen naar fietsverboden in een poging de drukte in te perken. De Fietsersbond is daar tegen en wil dat fietsers als gast in voetgangersgebieden moeten kunnen komen. De voetganger is dominant en de fietsers moet zich dan aanpassen. Dat wil zeggen: langzaam fietsen. Net zoals auto’s te gast zijn in een fietsstraat, zijn fietsers te gast in voetgangersgebieden. Hoofdfietsroutes moeten niet dwars door voetgangersgebieden gaan. Dat is een recept voor ongelukken en irritaties. Hoofdroutes en voetgangersgebieden moeten gescheiden blijven.

De Fietsersbond is enthousiast over de fietsstraat

Dat is een straat waarin fietsers dominant zijn en auto’s te gast. De inrichting (rammelstrook met klinkers in het midden) is zo dat auto’s niet hard kunnen rijden en fietsers de overhand hebben. Goed aangelegde fietsstraten komen de verkeersveiligheid ten goede. Fietsstraten verlagen de autosnelheid tot 30 per uur. Een snelheid waarbij je een goede kans hebt een aanrijding te overleven. Een ander voordeel is dat de fietsstraten veilige hoofdroutes voor de fiets vormen. Dan kunnen fietsers door woonwijken fietsen in plaats van fietspaden langs drukke wegen vol met fijn stof en gevaarlijke kruisingen.

Wegslepen fietsen

Fietsen die gevaarlijk geparkeerd staan en/of de doorgang versperren voor rolstoelen, rollators of kinderwagens mogen van de Fietsersbond meteen worden weggesleept. Ook achtergelaten fietsen kunnen na de wettelijke termijn van 28 dagen weg. Het wegslepen van fietsen is echter onacceptabel op plekken waar fietsers wel goed willen parkeren maar dat simpelweg niet kunnen. Bij stations en in stadscentra zijn er veel te weinig fietsenrekken. Het feit dat steden tienduizenden fietsen per jaar wegknippen, bewijst dat de capaciteit ernstig te kort schiet. Lees hier hoe je een bezwaarschrift kunt indienen.

Wat vindt de Fietsersbond van deelfietsen?

De komst van de eerste deelfietsen in Rotterdam en Amsterdam is volgens de Fietsersbond een wake-up call. De techniek – een app en een slim slot – was er al een tijdje om deelfietsen zonder rekken aan te bieden. Vreemd genoeg zijn gemeenten er toch door verrast. Zij moeten als de wiedeweerga beleid en goede afspraken maken. Er is nu overlast, maar de deelfiets 2.0 heeft zeker potentie. Denk aan al die fietsen die slechts incidenteel gebruikt worden, maar wel veel rekken en stallingen bezet houden. Deelfietsen zouden de druk kunnen verminderen. Het aanbod moet dan wel aantrekkelijk zijn: goed rijdende fietsen en er moeten goede afspraken komen. De gemeenten zijn nu aan zet.

Ben je het eens met onze standpunten?

Met jouw steun kunnen wij en onze vrijwilligers zich beter inzetten voor de belangen voor jou als fietser. Je bent al lid voor €2,75 per maand!

Steun ons en word lid!
fietslogo1 trein fiets

Fietsflits

Altijd gratis testen, leuke routes en fietsnieuws? Schrijf je nu in voor de Fietsflits! Lees meer