Fietshelmen

Gepubliceerd op 10-03-2011. Laatste update op 12-11-2015.

In Nederland laait af en toe de discussie op over actieve promotie van de fietshelm of zelfs over een helmplicht voor fietsers. De Fietsersbond heeft gerede twijfel over nut en noodzaak van deze maatregelen en maakt zich ernstig zorgen over de negatieve effecten van verplichte fietshelmen in Nederland Fietsland. Onderzoek in Zweden onder scholieren tot 15 jaar inzake de effecten van de helmdraagplicht ingevoerd in 2005 bevestigt de negatieve gevolgen:

Het fietsgebruik zakte tientallen procenten aandeel, zij het over slechts twee peiljaren 1983 en 2007,dus niet zomaar aan helmplicht ingaande 2005  toe te schrijven. Dalend fietsgebruik door helmplicht werd nog eens gevonden in Denemarken.

Vooral bij kleine kinderen steeg het aandeel helmdragers in de hoofdletsels: met zo’n 20 aandeelprocenten.

En een trendbreuk (over alle jaren 1998-2012) in het aantal ongevallen met hoofdletsels bleef uit. Dat wil zeggen: voor en na het invoeren van de helmplicht voor kinderen in 2005 bleef het aandeel hoofdletsels in de ongevallen langzaam dalen, fietsers gelijk op met voetgangers en auto-inzittenden.

Zie voor de uitkomsten van dit Zweedse recente onderzoek

http://www.ecf.com/news/what-happens-when-you-mandate-helmet-wearing-among-young-swedish-cyclists/

Fietspad met helm op het fietsericoon

Dan hieronder meer over het effect van helmen. Samenvattend gaat het over de volgende vijf aspecten:

Veiligheid

De fietshelm is ontworpen voor klappen tot 20 km/h en helpt dus voornamelijk bij eenzijdige ongevallen. De meeste fietsers die zoiets overkomt hebben weinig letsel omdat hun snelheid laag is. Uit onderzoek blijkt dat ernstig hoofdletsel vooral voorkomt bij slachtoffers die door een auto aangereden zijn en bij racefietsers en mountainbikers. Anders dan vaak gesuggereerd, vormen (jonge) kinderen niet de grootste groep slachtoffers. In gebieden waar fietshelmen verplicht zijn, daalt het risico op hoofdletsel niet, het fietsgebruik wel. Lees verder...

Schijnveiligheid

Fietsers met een helm op zijn vaker betrokken bij ongevallen dan fietsers zonder helm op. Het promoten van de fietshelm leidt tot meer risico voor fietsers om in het ziekenhuis te komen.
Fietshelmen helpen niet bij de meest gevaarlijke ongevallen: botsingen met gemotoriseerd verkeer. Als kinderen, ouders en het snelverkeer die illusie krijgen, leidt dat tot risicovol gedrag en dus tot meer gevaar. Lees verder...

Daling fietsgebruik

De aversie tegen het dragen van een fietshelm is onder gewone fietsers groot. In een enquête van VVN stelde 60% bij een verplichting minder te gaan fietsen. Onderzoeken in landen waar een helmplicht is ingevoerd laten een forse afname van het fietsgebruik zien. En dan gaat het om landen waar fietsen vooral sport of recreatie is. In ons land, waar we de hele dag de fiets pakken voor korte ritjes naar verschillende bestemmingen zou dit nog ernstiger kunnen uitpakken. Lees verder...

Gezondheidswinst

De gemiddelde gezondheidswinst door dagelijks fietsgebruik is veel hoger dan het verlies aan gezondheid door ongevallen. Omdat een helmplicht of het promoten van fietshelmen tot minder fietsgebruik leidt, is het effect hiervan op de volksgezondheid negatief. Lees verder...

Gevaarlijk imago fiets

Promotie van de fietshelm of een helmplicht zal ontegenzeggelijk gepaard gaan met een appèl op het gevaar van fietsen. Dat is zeer ongewenst in een land waar de fiets voor 12 miljoen mensen een heel gewoon, makkelijk, plezierig, veilig en gezond dagelijks vervoermiddel is. Zeker voor mensen die niet met de fiets zijn opgegroeid, en die we graag op de fiets hebben, zal het een afschrikkende werking hebben. Lees verder...

- Bijlage: referenties bij Veiligheid Fietshelmen (opent in apart scherm)

Foto: (cc) Dan4th Nicholas