Hoe is de Fietsersbond georganiseerd?

Gepubliceerd op 17-10-2011. Laatste update op 04-02-2017.

De Fietsersbond is een vereniging met bijna 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht. Daarnaast bestaat er de Stichting Fietsersbond, die activiteiten uitvoert die de doelstellingen van de vereniging ondersteunen.

Lokale afdelingen

Het belangrijkste werk van de Fietsersbond wordt gedaan op lokaal niveau, omdat daar de meeste beslissingen over fietsvoorzieningen vallen. Honderdvijftig lokale afdelingen, gerund door vrijwilligers, beïnvloeden het verkeersbeleid door inspraak, actie, publiciteit en overleg. Enkele vrijwilligers houden zich ook bezig met het fietsbeleid op provinciaal niveau. De afdelingen in Amsterdam, Den Haag en Fryslân hebben betaalde medewerkers in dienst. De meeste afdelingen geven een eigen blad uit met plaatselijk fietsersnieuws.

De ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Dick Buursink, bereikbaar via Jolanda van Leuven.
In 2016 waren de ledenraadsvergaderingen op 23 januari en 18 juni.

Landelijk Bureau

Op het Landelijk Bureau van de Fietsersbond werken momenteel ca. 30 medewerkers, deels parttime. Dit zijn beleidsmedewerkers, mensen die de lokale afdelingen ondersteunen, redacteurs van de Vogelvrije Fietser en de website, de ledenadministratie, de marketeers. De dagelijkse leiding van de Fietsersbond is in handen van directeur Saskia Kluit.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn. De voorzitter is Franc Weerwind.

Bestuursleden

(ook bereikbaar via het secretariaat)

Franc Weerwind

Franc Weerwind

 

 

 

Erik Wagener

Erik Wagener (vice-voorzitter/secretaris)

Herman GelissenHerman Gelissen (penningmeester)

Annette van der KrogtAnnette van der Krogt

William Nederpelt

William Nederpelt

 

 

Nico van Harten

Nico van Harten 

Andrej JosicAndrej Josic

 

Bertie Schonk

Bertie Schonk

Joost SchrageJoost Schrage

 

 

 

 

Het algemeen bestuur komt zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen in 2017 zijn op: 6 februari, 8 mei, 4 juli, 11 september, 13 november en 11 december.

Tags: