Hoe is de Fietsersbond georganiseerd?

Gepubliceerd op 17-10-2011. Laatste update op 01-02-2016.

De Fietsersbond is een vereniging met ruim 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht.

Lokale afdelingen

Het belangrijkste werk van de Fietsersbond wordt gedaan op lokaal niveau, omdat daar de meeste beslissingen over fietsvoorzieningen vallen. Honderdvijftig lokale afdelingen, gerund door vrijwilligers, beïnvloeden het verkeersbeleid door inspraak, actie, publiciteit en overleg. Enkele vrijwilligers houden zich ook bezig met het fietsbeleid op provinciaal niveau. De afdelingen in Amsterdam, Den Haag en Fryslân hebben betaalde medewerkers in dienst. De meeste afdelingen geven een eigen blad uit met plaatselijk fietsersnieuws.

De ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist over de koers van de vereniging. Elke lokale afdeling vaardigt een aantal vertegenwoordigers af naar de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt. De ledenraad stelt jaarlijks de begroting en het werkplan van de Fietsersbond vast. Voorzitter van de ledenraad is Dick Buursink, bereikbaar via Leonie de Vries.
In 2016 zijn de ledenraadsvergaderingen op 23 januari en 18 juni.

Landelijk Bureau

Op het Landelijk Bureau van de Fietsersbond werken momenteel ca. 30 medewerkers, deels parttime. Dit zijn beleidsmedewerkers, mensen die de lokale afdelingen ondersteunen, redacteurs van de Vogelvrije Fietser en de website, de ledenadministratie, de marketeers. De dagelijkse leiding van de Fietsersbond is in handen van directeur Saskia Kluit.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en organisatie maar bestuurt op afstand. De dagelijkse leiding ligt bij de directie op het Landelijk Bureau. De ledenraad kiest de bestuursleden die door bestuur en ledenraad gekandideerd zijn. De huidige voorzitter is Alexandra van Huffelen.

Bestuursleden

(ook bereikbaar via Leonie de Vries)

Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen (voorzitter)

Interview met Alexandra van Huffelen

Herman GelissenHerman Gelissen (penningmeester)

Erik WagenerErik Wagener (vice-voorzitter/secretaris)

Annette van der KrogtAnnette van der Krogt

William Nederpelt

William Nederpelt

 

 

Nico van Harten

Nico van Harten

Vacature

Bertie Schonk

VacatureJoost Schrage

 

 

 


Het algemeen bestuur komt zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen in 2016  zijn op: 9 februari, 10 mei, 5 juli, 13 september, 1 november en 13 december.

Tags: