Verkeersgezondheid

Fietsveiligheid verbeteren is gezondheid bevorderen

Onze visie

Verkeersveiligheid en in het bijzonder de verkeersveiligheid van fietsers staat volop in de politieke belangstelling. In Nederland is het aantal verkeersdoden spectaculair gedaald in de laatste decennia. 

Onze speerpunten

Snelheid gemotoriseerd verkeer ter discussie stellen: 30 kilometer als norm. De olifant in de kamer van de verkeersveiligheid is de snelheid van het gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom.

Blog en opinie

Waar liggen de knelpunten? Welke oplossingen zijn er? Lees meer over de visies op verkeersgezondheid door de oog van anderen.