Een doorbraak?

Gepubliceerd op 10-01-2013.

In december publiceerde het College van Rijksadviseurs zijn agenda voor de komende jaren en het werkplan voor 2013 onder de titel De techniek van het verbinden. Het College adviseert aan de regering over ruimtelijke ontwerpvraagstukken en het relevante rijksbeleid. Het bestaat op het moment uit Frits van Dongen (Rijksbouwmeester), Eric Luiten (Rijksadviseur Landschap en Water) en Rients Dijkstra (Rijksadviseur Infrastructuur en Stad).
Die gaat in op belangrijke ontwikkelingen als economische verschuivingen, topsectoren, duurzame ontwikkeling, vergrijzing, vergrijzing, krimp, toenemende verstedelijking, transformatie als bouwopgave etc.

Zeer opmerkelijk is dat de fiets op een aantal plaatsen expliciet genoemd wordt:

  • Gesproken wordt over slimmere mobiliteit, met intensiever fietsgebruik in stedelijk gebied;
  • Er is gezien de complexiteit van de stedelijke samenleving meer aandacht nodig voor de fietsmobiliteit, "die internationaal als een unieke troef van Nederland wordt gezien".
  • Mobiliteit en verstedelijking moeten niet los van elkaar worden ontwikkeld en het College wil onderzoek doen "naar een nog betere benutting van de fiets als drager van stedelijke mobiliteit".
  • Een goede ruimtelijke inrichting draagt bij aan gezond leven, een speciale rol speelt mobiliteit, kan uitstoot worden teruggebracht en beweging worden gestimuleerd door een betere inpassing van infrastructuur, met speciale aandacht voor de fiets? Dit in het kader van de programma's de Gezonde Stad en de Gezonde Wijk.

Het lijkt erop dat de oproepen van de Fietsersbond voor meer fiets en een schaalsprong in het fietsbeleid vruchten beginnen af te werpen. Het programma van het College van Rijksadviseurs lijkt een doorbraak aan te kondigen op het cruciale snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.

Wim Bot, medewerker (inter)nationale beleidsbeĆÆnvloeding

Download: De techniek van het verbinden (pdf)

Opmerkelijk?

Hmms, dat is toch een wonderlijk gebruik van het woord opmerkelijk. Opmerkelijk dat het nu pas, na 35 jaar actievoeren en lobbyen, in het programma is opgenomen? Opmerkelijk dat Fietsersbond er in geslaagd is om haar speerpunten voor het voetlicht te krijgen? Misschien moet Fietsersbond wat meer uit haar rol van underdog kruipen.

Fietsers zijn rijk!

Volgens mij hebben winkels een grote rol in het bepalen van het verkeersbeleid. Zelf denk ik dat daar (ook) een kans voor fietsers ligt. Naast veel minder gebruik van parkeerruimte (ik geloof 10 fietsen op de plek van 1 auto) is het beste argument financieel. Fietsers zijn nl. rijk!
Primair wordt parkeergeld uitgespaard. Geld wat wel uitgegeven kan worden in de winkel. Secundair: Het bezit van een auto kost veel meer dan het bezit van een fiets (en veel fietsers hebben geen noodzaak meer tot het bezit van een auto, en sparen dus dat geld uit). Je kan er een leuk rijtje van maken: Aanschaf, afschrijving, reserveren voor een nieuwe, wegenbelasting, verzekering, boetes, onderhoud, reparatie, schade aan anderen, APK keuring, benzine, ben ik nog iets vergeten? Allemaal geld wat niet uitgegeven is en dus in winkels uitgegeven kan worden.
Daarnaast is het zicht op een winkel een stuk beter als er geen auto voor staat. Is het prettiger winkelen zonder de geur van uitlaatgassen en het lawaai van motoren en zijn fietsers socialer. Niet omdat het andere mensen zijn, maar omdat er geen cocon om hen heen zit en je ze gewoon kan spreken.
Dit is wel anders denken. Ik was een jaar geleden in Indonesiƫ. Daar is fietsen voor heel arme mensen, dus voor mensen die een auto niet kunnen betalen. In Nederland is dit anders. In Nederland is de rijkdom; de rijkdom van vrije keuze. En veel mensen met geld kiezen voor de fiets. En niet vanwege het geld, maar vanwege het gemak en het gevoel van vrijheid.

Nederland fietsland

Ik vind dit een doorbraak voor Nederland als fietsland. Ik herinner mij nog de jaren 50 toen de door helaas vele kindongevallen op straat het hele Nederlandse fietsbeleid werd omgegooid en er gescheiden fietsbanen kwamen. Mobiliteit, verlaging van uitstoot, stimulering van beweging. Ik vind het allemaal goed. Gr van Sanne Extensa

Inzet beloond

Het is in ieder geval goed, dat de fietsersbond eindelijk voeten aan de grond heeft gekregen. Dan maakt het niet uit dat het zolang geduurd heeft voordat er resultaat is gekomen. De inzet is beloond en daar gaat het om.

Top!

Gr,

Jan Prins
Goud Kopen

Interessant voor een artikel

Mogen wij jullie ook interviewen over dit onderwerp of een ander onderwerp? Wij hebben net een nieuw fiets blog gelanceerd en wij zoeken nog personen in de fietsen branche die wij mogen interviewen. Eventueel ook met opname voor op Youtube.
Graag uw reactie (email is ingevuld). Alvast bedankt!

2013

Mooi om terug te lezen dit. De oproepen van de Fietsersbond voor meer fiets en een schaalsprong in het fietsbeleid hebben gewerkt in 2013. En dat ondanks de economische crisis!

Groeten,

Gouden Fietser
goud kopen