Toekomstbeeld

1 miljard voor de fiets in de komende vier jaar

Opening-ondergrondse-fietsenstalling–5

Op 8 maart heeft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) de hoofdlijnen van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is mooi nieuws volgens de Fietsersbond, de fiets staat daarmee steviger op de kaart in de landelijke politiek.

Tour de Force (een samenwerkingsverband van provincies en gemeenten) heeft in de afgelopen maanden alle wensen geïnventariseerd om tot een nationaal dekkend fietsnetwerk te komen. De lokale vrijwilligers van de Fietsersbond hebben daar overal in het land mooie bijdragen aan geleverd.

De ambities zijn geïnventariseerd voor de periodes tot 2027 en tot 2040 en onderverdeeld in de categorieën hoofdfietsroutes (binnen en buiten de stad, utilitair en recreatief), stallingen en fietsstimulering. Volgens het persbericht bij het Nationaal Toekomstbeeld gaat het tot 2025 om 1 miljard euro aan investeringen om het landelijk netwerk van hoofdfietsroutes compleet te maken. Afspraken over de uitvoering en financiering moeten in het najaar worden gemaakt met de regio’s. 

Om alle investeringen in hoofdfietsroutes te doen (inclusief verbeteringen van bestaande routes), zou tot 2027 6,6 miljard euro nodig zijn. In een interview bij BNR vertelde staatssecretaris van Veldhoven dat zij in ieder geval hoopt dat het komende kabinet 1 miljard euro gaat uittrekken voor fietsmaatregelen.

Bescheiden eis

De Fietsersbond maakt zich in deze verkiezingscampagne sterk voor 1 miljard voor de fiets in het regeerakkoord. Directeur Esther van Garderen: “We voelen ons daarin gesteund door het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, de aanbeveling van de staatssecretaris en de cijfers van het PBL. 1 miljard is eigenlijk een bescheiden eis gezien de uitdagingen op het gebied van woningbouw, klimaat en gezondheid. Het is een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. We gaan uit van een mooi resultaat!”

Kansen op meer geld

Wat zijn de kansen op een flink fietsbudget na de verkiezingen? Iets meer duidelijkheid daarover scheppen de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau en met name het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft zes programma’s doorgerekend op effecten op de leefomgeving tot 2030. Wat ons betreft ontbreekt daarin nog wel de waarde van de fiets voor de brede welvaart: fietsen is gezond en de fietsindustrie en -kennis levert Nederland ook werkgelegenheid op. In de doorrekeningen worden concrete bedragen genoemd die naar de fiets gaan, bedragen die in de verkiezingsprogramma’s zelf ontbreken. Dan gaat het algemeen over fietsbeleid, maar ook over fietsveiligheid en het mogelijk maken van het terugbrengen van de snelheid in de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer.

De berekeningen van het PBL laten zien dat bij GroenLinks, CU, PvdA en SP sprake is van een forse daling van het aantal autokilometers (van 16 tot 21%).

Categorieën