16 nieuwe snelfietsroutes met subsidie van het Rijk

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu keert € 21 miljoen uit via de BDU voor de aanleg van snelfietsroutes. Dit bedrag wordt verdeeld over 16  routes die lopen naast filegevoelige knooppunten in Nederland. De aanleg van snellere fietsroutes komt ten goede van de bereikbaarheid in Nederland.

Het gaat om het sneller en comfortabeler maken van bestaande fietsroutes door onder meer het wegnemen van obstakels, verbeteren van asfalt, goede bewegwijzering en verlichting en soms ook het aanbrengen van fietsbruggen en tunnels.  Een snellere fietsroute betekent een betere concurrentiepositie van de fiets. Het is één van de redenen voor de automobilist om over te stappen van auto naar fiets. Daarbij is fietsstimulering ook interessant voor bedrijven: fietsers zijn minder vaak ziek, hebben geen parkeerplaats nodig, zorgen voor minder economische kosten (ze staan niet in de file) en dragen bij aan een beter milieu.

Ook is de fiets gezien de bezuinigen op infrastructuur en het niet doorgaan van de beprijzing van autoverkeer een extra kansrijk middel in de strijd tegen de file. Het potentieel is groot: meer dan 50% van de forenzen woont binnen een straal van 15 km van het werk.

Tijdens de bijeenkomst ‘het realiseren van snelfietsroutes’ op 1 oktober 2009  werden potentiële snelfietsroutes geïnventariseerd. Hugo van der Steenhoven (directeur Fietsersbond) ‘Een dik jaar later zijn er 16 routes gehonoreerd, die binnen dit korte tijdsbestek van idee naar een bestuurlijk gedragen en gefinancierd plan zijn gekomen. Een knappe prestatie met een goed resultaat.’ De totale investeringen (decentrale overheden en het rijk) in fietsinfrastructuur door deze investering van het rijk, bedraagt € 80 miljoen.

16 regionale snelfietsroutes  

 • Haarlem – Amsterdam West
 • Zaandam – Amsterdam
 • Arnhem – Zevenaar (De Liemers)
 • ‘s Hertogenbosch – Oss
 • Beneden Merwederoute (Sliedrecht – Papendrecht – Ablasserdam – Dordrecht)
 • Ede – Veenendaal
 • Eindhoven – Helmond
 • Valkenswaard – Waalre – Eindhoven
 • Fietssnelweg F35 (Almelo – Borne – Hengelo)
 • Nijkerk – Amersfoort – Leusden
 • Nijmegen – Beuningen
 • Den Haag – Rotterdam
 • Rotterdam – Dordrecht
 • Houten – Bilthoven
 • Houten – Nieuwegein – Utrecht West
 • Greenport Bike-way Venlo (Station Venlo – Horst – Sevenum)    

Inmiddels zijn met steun van het rijk vijf snelfietsroutes gerealiseerd en in de regio’s Arnhem-Nijmegen en Den Haag-Leiden worden er op dit moment ook nog twee aangelegd. Op www.fietsfilevrij.nl vindt u alle routes op een rij.

Categorieën