Aantal fietsslachtoffers nog steeds hoog

De zojuist gepresenteerde ongevallencijfers 2007 laten een algemeen dalende trend in het aantal ongevallen zien. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers is gedaald ten opzichte van 2006, maar is nog steeds erg hoog. Het aantal fietsslachtoffers gaat niet mee in de dalende meerjaren-trend van het aantal ongevallen.

Totaal aantal verkeersslachtoffers daalt wel

Verkeersslachtoffers

2004

2005

2006

2007

Totaal aantal dodelijke ongevallen

881

817

811

791

Dodelijke fietsongevallen

180

182

216

189

Aandeel fietsslachtoffers

20 %

22%

27 %

24%

Botsvriendelijke auto’s

De Fietsersbond presenteerde afgelopen week een revolutionaire oplossing om het aantal fietsslachtoffers drastisch te verminderen. TNO heeft in opdracht van de Fietsersbond onderzoek gedaan naar botsvriendelijke auto’s. Als alle auto’s uitgerust worden met een voorruit-airbag, zullen er jaarlijks 60 doden en 1500 gewonde fietsers minder vallen.

Minister Eurlings van Verkeer heeft vandaag, tijdens het Nationaal VerkeersveiligheidsCongres (NVVC) aangegeven de resultaten van het onderzoek onder de aandacht te brengen in Brussel, bij zijn collega-ministers. De huidige ongevallencijfers onderstrepen de noodzaak tot een snelle invoering van de voorruit-airbag.

Externe links:
Nieuwsbericht Ministerie verkeer en Waterstaat
Kamerstuk Aantal Verkeersdoden in 2007 (pdf)
Kamerstuk Kerncijfers Verkeersveiligheid (pdf)

 

Categorieën