Fietsersblog

De niet-ledenraad

Een bord vol ideeen

Op vrijdagavond leek er nog niets aan de hand te zijn. Zaterdag vroeg op om om 10.00 in Utrecht bij de Ledenraad aanwezig te zijn.

Het belooft een aparte bijeenkomst te worden. Er lag immers een voorstel voor de koers 2020, een werkplan 2015 en niet onbelangrijk, een voortgangsoverzicht over de ontwikkelingen op het landelijk bureau. De Fietsersbond moet voor het eerst in zijn bijna 40 jarige bestaan reorganiseren. En dat doet voor veel medewerkers en vrijwillgers, die al jaren betrokken zijn bij het wel en wee van de Fietsersbond, pijn.

Op het station aangekomen bleek echter dat de meeste treinen niet reden. Ijzel op de bovenleidingen. Om 11.30 was ik uiteindelijk in Utrecht in de vergadering. Daar bleek dat de formele status van de vergadering, vanwege de kleine groep aanwezigen, was veranderd in een informerend en opinierend overleg. Binnenkort krijgen alle afdelingen daarom weer een uitnodiging voor een extra ledenraad. Een ledenraad waar dan wel over de koers 2020 en het werkplan 2015 zal kunnen worden besloten.

In de toelichting op de koers is door het bestuur aangegeven dat er drie belangrijke veranderingen zijn die het werk van de gehele Fietsersbond beinvloeden. Dat zijn de veranderingen op de verkeersmarkt. De Fietsersbond is niet meer de enige organisatie die projecten op het gebied van fietsen uitvoert. Desalniettemin had het landelijk bureau nog veel medewerkers in dienst die vooral voor dat soort projecten zijn aangenomen.

De veranderingen in de wereld van onderzoek en wetenschap. 15 jaar geleden was er geen enkele hoogleraar in Nederland die iets met fietsen deed. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een leerstoel in Nijmegen over fietsen (wordt door een Amerikaan bekleed!). Een speciale onderzoekspoot blijkt daardoor niet meer nodig /wenselijk te zijn. Door een aantal vertegenwoordigers is hierbij nog wel nadrukkelijk aangegeven dat zij het van belang vinden dat er wel voldoende inhoudelijke kennis op het landelijk bureau moet achterblijven om de afdelingen hiermee te kunnen ondersteunen.

Het grotere belang dat gemeenten hechten aan fietsbeleid, wat meer ondersteuning van het landelijk bureau verondersteld, leidt er al wel toe dat de begroting op dat vlak bijna niet wordt aangepast. Het landelijk bureau gaat zich dus in feite nog meer opstellen als een ondersteuningsbureau voor de afdelingen.

Door de penningmeester is dit ook nog eens aanschouwelijk gemaakt.

Na afsluiting van de niet-ledenraad is er nog een aantal thema’s besproken  De Fietsstadverkiezing 2016, de provinciale verkiezingen 2015, het jaar thema 8 tot 80.

Een bord vol ideeenBikenomics

Door Jaap Kammiga, projectleider Fietsstadverkiezing,  is een toelichting gegeven op het volgende thema van de fietsstadverkiezing. Door Jaap werd iedereen vervolgens uitgedaagd om invulling te geven aan dat jaarthema, hij had immers ook niet het complete overzicht. Het verbaasde hem dat er nog zoveel ideëen zijn over dat thema. Zijn flipover hing op de korste termijn vol met ideën over geld en fietsen. Deze zullen de komende tijd worden benut bij de uitwerking van het thema.

Door Saskia Kluit, adjunctdirecteur, is vervolgens een toelichting gegeven op de verkiezingen en het jaarthema 8 tot 80.

Provinciale verkiezingen

Voor de verkiezingen, die in maart plaatsvinden, worden alle partijprogramma’s per provincie beoordeeld op basis van de voorstellen die de Fietsersbond eerder heeft gedaan. Begin maart zal de Fietsersbond hiermee de pers gaan benaderen. Ook afdelingen wordt gevraagd hier actief mee aan de slag te gaan.

Het jaarthema 8 tot 80.

Dit jaarthema gaat over leefbare steden. Wanneer een stad geschikt is voor kinderen van 8 of ouderen van 80 jaar, dan is ze voor iedereen geschikt. Door Gil Penolosa, een stedebouwkundige uit Colombia is dit voor het eerst toegepast in Medelin. Nu adviseert Gil, samen met Jan Gehl, een stedebouwkundige over de hele wereld over dit concept.

Daarbij worden de 6 B’s als ezelsbruggetje benut.

  • Beschermen, een stad moet voor iedereen veilig zijn.
  • Beloopbaar, wanneer bestemmingen op loopafstand zijn, het lopen ook aantrekkelijk is, dan zal dat ook meer gebeuren

Wanneer je een stad ontwerpt voor auto’s dan komen er ook auto’s

  • Befietsbaar
  • Bewegingsruimte
  • Belevingswaarde (aantrekkelijk)
  • Bruikbaar

Het komende jaar gaat het landelijk bureau dit thema nog verder uitwerken. Graag gaat ze daarvoor ook langs bij afdelingen. Zij kunnen dan, samen met een lokale spreker, dit thema nog verder op de agenda zetten. Afdelingen zullen hiervoor binnenkort ook worden benaderd (mogelijk komt Gil Penelose en / of Jan Gehl nog naar Nederland)

Om duidelijk te maken hoe een kind van 8 jaar het verkeer beleeft werd voorgesteld om een achtjarige, met haar ouder ieder met een camera (op een helm) te laten fietsen. De beelden die dat op zou kunnen leveren zouden misschien goed zichtbaar maken wat een kind ziet, waar ze naar kijkt en wat ze vooral niet zien.

Als klap op de vuurpijl daagde Saskia iedereen uit om, net zo als Ole Kasow in Denemarken, samen met ouderen te gaan fietsen. Hij heeft dit in Denemarken georganiseerd met verbazingwekende resultaten. Voor de video hierover klik hier.

Uiteindelijk bleek dat de ideëen die werden geopperd door veel mensen enthousiast werden opgepakt. De lage opkomst van de vergadering bleek juist weer ruimte te bieden om makkelijker inhoudelijk met elkaar in debat te gaan.

 

 

 

 

 

 

Categorieën

William Nederpelt

William Nederpelt

Bestuurslid