Onderzoek naar luchtkwaliteit op fietsroutes

Doe mee: meet de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht!

sensor_op_fiets_sodaq

De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de luchtkwaliteit op fietsroutes in de provincie Utrecht. We zoeken fietsers die aan dit onderzoek willen meedoen. Dit onderzoek wordt warm aanbevolen door het Utrechts FietsOverleg (UFO).

De provincie Utrecht heeft de ambitie om ‘groene fietswegen’ in kaart te brengen met behulp van het mobiel verzamelen van data die iets zeggen over het ‘groene’ karakter van fietswegen. Schone of verontreinigde lucht langs fietsroutes is alleen te meten met een sensor op de fiets die de effecten op de afgelegde route ook echt meet. Effecten van bijvoorbeeld meerijden met een scooter worden dan ook meegenomen.

Wil je meedoen aan dit innovatieve meetnetwerk “groene fietsroutes” van de provincie Utrecht? Vind je het leuk om gedurende een (deel van het) jaar mee te doen en meteen meer inzicht te krijgen in de fietsroutes die je vaak fietst?

Hiermee help je niet alleen data te verzamelen over fijnstof concentraties bij jou in de buurt – om uiteindelijk realtime groene fietsroutes in kaart te brengen -, je werkt ook mee aan een beter inzicht in het gebruik van de fietsinfrastructuur.

De provincie Utrecht stelt ruim 500 hightech fietssensoren beschikbaar voor fietsers in de regio Utrecht. Denk aan woon-werk fietsers, recreanten en lange afstandsfietsers: we zijn op zoek naar liefhebbers uit alle hoeken, om in samen de gehele provincie in beeld te krijgen.

Meedoen? Je kunt je uiterlijk tot 20 maart 2019 aanmelden. Dit kan via de volgende link https://www.civity.nl/aanmelden-experiment-fietsend-meetnet.

Een eerste informatiebijeenkomst over het project volgt – mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen – zo rond de eerste week van april in het Provinciehuis. Voor meer informatie over dit project en de experimentele fase kijk je op https://www.civity.nl/provincie-utrecht-krijgt-inzicht-luchtkwaliteit-met-behulp-van-sensor-op-fiets.

Wij hopen op je medewerking!
Alvast bedankt namens het UFO en de provincie Utrecht

 

Categorieën

Caroline Dekker

Caroline Dekker

Programmacoördinator Lokale lobby