Doorstroming en overstappen grootste problemen rond Utrecht

De doorstroming van het verkeer en het overstappen in het openbaar vervoer zijn de grootste problemen in de bereikbaarheid van Utrecht. Dit blijkt uit een onderzoek onder 10.000 leden van de ANWB, Fietsersbond, ROVER en Veilig Verkeer Nederland.

Dit geldt voor zowel de automobilist, de OV-gebruiker als de fietser. Maar liefst driekwart van de reizigers vindt overstappen op een andere vervoersvorm een probleem. Ze willen korte wachttijden en nog meer openbaar vervoer.

Reizigers vinden zowel het overstappen van OV op OV, van fiets op OV en van auto op OV ondermaats. De fietsers en voetgangers zijn bovendien van mening dat daadwerkelijke onveiligheid veroorzaakt wordt als de auto de kwetsbare verkeersdeelnemers wegdrukt. Een beleid waar de auto zijn dominante positie in de binnenstad prijs geeft en zich gedraagt als gast zou meer op zijn plaats zijn, zo vinden de leden.
 
Als oplossing voor automobilisten en fietsers wordt de ?groene golf?, extra rijstroken op de snelweg en voor de fietsers vaker groen licht in de stad genoemd.

De enquête is uitgevoerd op verzoek van de overheden rond Utrecht, bestaande uit Bestuursregio Utrecht, het gewest Eemland, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Breukelen, Woerden en Nijkerk. De organisaties vinden de bestuurlijke samenwerking in Utrecht en omgeving, sinds gisteren VERDER genoemd, een belangrijke voorwaarde om de sterk groeiende problemen in de mobiliteit aan te pakken.

Categorieën