Een maximum snelheid op het fietspad?

maximumsnelheid_01

Ineens was er begin dit jaar (2015) grote commotie. Aanleiding waren adviezen over de speed pedelec die in de media verschenen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu worstelt met deze hogesnelheids-elektrische fiets: welke plek moet hij hebben op de weg? En: moet de berijder een helm op?

Het kenniscentrum CROW-Fietsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseerden de minister om op fietspaden een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur in te voeren. Speed pedelec-berijders (en andere hardfietsers) zijn dan welkom op het fietspad als ze zich aan deze limiet houden. Rijden ze harder, dan moeten ze naar de rijbaan. Op bromfietspaden, meestal buiten de bebouwde kom, is de maximumsnelheid 40 kilometer per uur. Onderdeel van het advies van het Fietsberaad is om alle voertuigen met een verbrandingsmotor (dus ook die vermaledijde snorscooters) naar de rijbaan te sturen.

Speed pedelecs
De Fietsersbond heeft liever dat speed pedelecs (e-bike die 45 haalt, red.) naar de weg verhuizen dan een maximumsnelheid op het fietspad. Wim Bot, beleidsmedewerker van de Fietsersbond: ‘Je schiet met een kanon op een mug. Hoe groot is het probleem nu helemaal? Mensen op een gewone e-bike zijn niet het probleem, want die rijden gemiddeld maar iets harder dan de gemiddelde fietser. De racefietsers rijden wat harder. En die speed pedelecs, daar zijn er nog heel weinig van: zo’n 2.000 à 3.000. Natuurlijk moet je hier verder over discussiëren; we hebben al eerder voorgesteld op sommige plekken aparte stroken voor snelle fietsers aan te leggen.’
In Franeker heeft de Fietsersbond zelf een proef gedaan met het verwijzen van snelle fietsers naar de rijbaan. Bot: ‘Dat was een kleine proef op basis van vrijwilligheid. Dat is iets anders dan een verplichte maximumsnelheid op alle fietspaden.

Ligfietsers
Ook veel notoire hardrijders als ligfietsers reageerden fel. Maarten Sneep, hoofdredacteur van Ligfiets&: ‘Ik fiets liever op het fietspad, want anders sta ik elke ochtend in de file tussen de auto’s. Ik wil echt niet tussen de auto’s. Met mijn velomobiel weeg ik misschien 120 kilo, terwijl een auto algauw 1.500 kilo weegt. Dat is nogal een verschil in massa.’

Heldere norm
Hoe kwam CROW-Fietsberaad bij dit voorstel? Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad: ‘Wij wilden een heldere norm voorstellen: het fietspad is voor de fietser, net zoals het voetpad voor de voetganger is. Die 25 kilometer per uur past goed bij de huidige snelheid op het fietspad, die nu rond de 16 tot 22 ligt; met 25 zitten we zelfs aan de bovenkant. Tot 25 per uur rijd je op het fietspad en anders schuif je een strook op. Voor overstekende voetgangers is het ook helder. Die steken eerst het fietspad over, waar niet heel hard wordt gereden, en daarna de weg.’
Van Boggelen legt uit dat de ervaringen met de maatregel ‘bromfiets op de rijbaan’ (jaren negentig) een rol hebben gespeeld. ‘Het bleek toen dat het veiliger is om bromfietsers op de rijbaan te laten rijden omdat rechts afslaande automobilisten vaak de snelle brommers op het fietspad over het hoofd zagen. Dat geldt, denken we, ook voor hardrijdende speed pedelecs.’

Raad van State
Komt er nu een maximumsnelheid? ‘Op korte termijn verwacht ik dat niet’, zegt Wim Bot. ‘Er moeten regels voor de speed pedelec komen. De voorstellen van CROW-Fietsberaad halen daarvoor te veel overhoop.’ Sneep: ‘Nee, dit voorstel heeft zo veel haken en ogen; de Raad van State zal negatief oordelen, alleen al vanwege de handhaafbaarheid.’
Van Boggelen: ‘Tja, ik weet het niet. Ik hoop in ieder geval dat het ministerie de komst van de speed pedelec aangrijpt om de verkeerswetgeving op de ons geadviseerde manier te reorganiseren.’

Categorieën

Karin broer

Karin Broer

Freelance redacteur van de Vogelvrije Fietser