Fietsersbond opent meldpunt gladheidsbestrijding fietsroutes

Doel van het meldpunt is inzicht te krijgen in welke gemeenten het goed doen en welke het minder of slecht doen. De Fietsersbond zal gemeenten die tekort schieten zo snel mogelijk verzoeken beter hun best te doen. Deze zomer heeft de bond nog aan alle gemeenten gevraagd niet te bezuinigen op onderhoud en gladheidbestrijding van fietsroutes. In de winter van 2009-2010 hebben naar schatting 8300 fietsers letsel opgelopen ten gevolge van gladheid. Na afloop van de winter publiceert de Fietsersbond weer een lijst van gemeenten met de beste en de slechtste gladheidbestrijding op fietsroutes.

Meldingen kunnen worden gedaan op http://www.fietsersbond.nl/meldpunt-gladheidsbestrijding

Categorieën