Fietsersbond steunt college Leiden in dossier RijnGouweLijn

De Fietsersbond heeft kennis genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de aanleg van de RijnGouwelijn door het centrum van Leiden door te zetten.

Nadat een grote meerderheid van de Leidse bevolking dit voorjaar de RijnGouwelijn bij referendum verworpen had, heeft de gemeente Leiden gekozen voor het ontwikkelen van alternatieve plannen.

De Fietsersbond steunt het streven van het college van de gemeente Leiden om te komen tot verbetering van het openbaar vervoer in en naar de Leidse binnenstad zonder dat dat ten koste gaat van het fietsverkeer. Het besluit om de RijnGouweLijn door te zetten doet dat niet. Zo is naar het oordeel van Rover het besluit van de provincie zeer nadelig voor het openbaar vervoer.


Fietsersbond in actie in Leiden, januari 2007

Ook de fietser dreigt het slachtoffer te worden van de tram door de Breestraat. De Fietsersbond baseert dit oordeel op het rapport van een commissie van deskundigen (ISA) van dit voorjaar. Daaruit blijkt dat een veilige combinatie van de RijnGouweLijn met de huidige fietserstroom over het traject Breestraat – Steenstraat niet mogelijk is. De Fietsersbond doet een beroep op de provincie om de uitslag van het referendum te respecteren en met de gemeente Leiden constructief te gaan overleggen.

Categorieën