Persbericht

Fietsersbond steunt voorstel snorfiets naar rijbaan

Uitstoot van scooters op het fietspad

Op 10 juli publiceerde minister Schultz het definitieve voorstel om snorfietsen op bepaalde plaatsen met helm naar de rijbaan te verplaatsen. De Fietsersbond dringt er bij de Tweede Kamer met grote klem op aan het voorstel te steunen.

Snorfietsen rijden in overgrote meerderheid harder dan is toegestaan, maken lawaai, stinken en zijn te breed. Ze horen niet thuis op het fietspad. Vooral in Amsterdam is er sprake van een grote overlast van de snorscooters. In het bijzonder jongeren, ouderen en longpatiënten mijden bepaalde fietspaden vanwege de snorscooters of fietsen helemaal niet meer.

De Amsterdamse fietsers, de gemeente Amsterdam en de Fietsersbond vragen al jaren om landelijke maatregelen. Dat de overlast in Amsterdam het grootst is blijkt ook uit de Fietsstadenquete die de Fietsersbond in het voorjaar organiseerde; Op de vraag hoe hinderlijk brommers en scooters op het fietspad waren gaf de Amsterdamse fietser een gemiddelde score van 1,4 op een 5 puntsschaal (1 is heel hinderlijk, 5 niet hinderlijk). Daarmee is de score beduidend slechter dan die andere gemeenten.

Na veel discussies vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer aan de minister om het mogelijk te maken snorfietsen met helm naar de rijbaan te verplaatsen. De minister stelde een voorstel op en legde het voor in een internetconsultatie. Daarop reageerden maar liefst 1816 mensen, waarvan een overgrote meerderheid van 86% zei de maatregel te steunen.

De commissie Infrastructuur en Milieu van de Kamer besloot vandaag nadere vragen aan de minister te willen stellen in een schriftelijk overleg. De Fietsersbond vraagt de Kamer het voorstel waarop deze dus zelf aandrong in 2015 en 2016 te blijven steunen. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om het fietspad terug te geven aan de fietser. De snorscooter moet naar de rijbaan. Verwerpen van het voorstel van de minister betekent terug naar af en een klap in het gezicht van de Amsterdamse fietsers.

Categorieën

Reacties

 1. MikeRZ says:

  Goed dat er nu een wetsvoorstel is.

  De minister stelde een voorstel op en legde het voor in een internetconsultatie. Daarop reageerden maar liefst 1816 mensen, waarvan een overgrote meerderheid van 86% zei de maatregel te steunen.

  maar liefst 1816 mensen? Dat noem ik bijzonder weinig.

  Ik had het niet erg gevonden als de fietsersbond een beetje publiciteit had gegeven toen de internetconsultatie werd uitgeschreven. Ik volg volgens mij het fietsnieuws best wel aardig maar heb nooit van die internetconsultatie gehoord.

 2. De gemeenten moeten niet vergeten om de nieuwe regels ver van tevoren aan te kondigen, uitvoerig met bewoners te bespreken en goed uit te leggen. Draagvlak bouwen. Raadsleden hebben al de eerste bedreigingen ontvangen van individuen die hun scooters “niet laten afpakken”.

 3. MikeRZ says:

  [quote=“originele artikel, post:1, topic:1593”]
  Snorfietsen rijden in overgrote meerderheid harder dan is toegestaan
  [/quote]Het is wel opmerkelijk dat als dat het probleem is, de oplossing is om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. Niet dat ik als fietser niet liever in schone lucht rijdt dan achter een vervuilende snorfiets maar toch.

  Wikipedia schrijft:

  De snorfiets is een bromfiets, met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur, die in 1974 is geïntroduceerd.

  De Regeling Voertuigen bepaalt dat: “de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer mag bedragen dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum-constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/u”. Aldus mogen snorfietsen niet sneller kunnen dan 30 km/u. De maximum-rijsnelheid is echter 25 km/u, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

  Waarom zie ik dan zoveel “blauwe plaatjes” die beduidend harder gaan dan 25 km/uur?

Discussieer mee op ons forum!

Deelnemers

 • system
 • jdthood
 • MikeRZ