Fietsersbond strijdt tegen onveilige Light Rail

Jaagt Leiden 18.000 fietsers de binnenstad uit?
De gemeente Leiden neemt op 21 december een besluit over de aanleg van de zeer omstreden RijnGouwelijn. De Fietsersbond maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van duizenden fietsers in de binnenstad van Leiden bij uitvoering van de huidige plannen.
Een onafhankelijke veiligheidscommissie deelt de zorgen van de Fietsersbond en deed een aantal aanbevelingen voor een veiliger . De gemeente heeft daar een aantal van overgenomen, maar negeert ook een aantal. De bond maakt zich vooral zorgen omdat het tracé van de sneltram ook over de drukke Breestraat loopt. De Breestraat staat met 18.000 fietsers per dag in de top 3 van drukste fietsverbindingen in de Randstad. De gemeente verzekerde eerder dat veiligheid een voorwaarde is voor het binnenstadstracé.

Oordeel van verkeersdeskundigen: onveilig
In november oordeelde een onafhankelijke commissie van veiligheidsdeskundigen dat het eerste ontwerp onvoldoende veilig is. Op een aantal belangrijke punten moet het tracé fors worden aangepast. Wethouder Hessing, D66, heeft op donderdag 23 november aangegeven dat een aantal aanbevelingen van de veiligheidscommissie zal worden opgevolgd. De wethouder reageert niet op aanbevelingen voor beveiliging van een aantal andere punten. Ook is niet ingegaan op de aanbeveling van de veiligheidscommissie om smallere voertuigen te nemen en om extra fietsroutes in de binnenstad te ontwikkelen. “In de kleine lettertjes van de nieuwe plannen staat nog steeds dat in de Breestraat in de toekomst een dubbele trambaan aangelegd moet worden als dat voor de exploitatie nodig is. Dat is voor de veiligheid van fietsers onacceptabel.”, aldus José Plevier van de Fietsersbond in Leiden.

Gisteren meldde de voorzitter van de onafhankelijke veiligheidscommissie, professor Hale, tijdens de commissievergadering dat hij de nieuwe plannen niet op de veiligheidsaspecten kan beoordelen. Pas na het herontwerp kan de veiligheidscommissie beoordelen of het tracé veilig kan. De Fietsersbond vindt dat de gemeente pas een weloverwogen besluit kan nemen nadat de veiligheidscommissie haar advies over de nieuwe plannen gegeven heeft. De bond vindt dat de gemeente pas akkoord kan gaan met de plannen als blijkt dat de veiligheid voor fietsers niet verslechtert. Tot die tijd kan het bestuursakkoord niet ondertekend worden.

Ongelukken
In Amsterdam gebeuren bijna dagelijks ongelukken tussen fietsers en de sneltram naar Amstelveen, omdat bij de aanleg geen rekening is gehouden met de veiligheid van fietsers. Ook de sneltram in Utrecht is berucht vanwege de aanrijdingen met fietsers. De Fietsersbond vindt dat de gemeente Leiden die fout niet moet maken. De Raad voor Transportveiligheid waarschuwde in 2003 voor deze vorm van menging van verkeersstromen.
De gemeenteraad van Leiden besluit op 21 december of zij samen met de provinciale staten van Zuid-Holland een bestuursovereenkomst sluit. De winkeliers in de Leidse binnenstad hebben hun twijfels over de huidige plannen. Zij vrezen een fors verlies aan klandizie, als fietsers niet meer veilig de binnenstad in kunnen en hun fiets niet kunnen parkeren. De Leidse actiegroep Stoom en reizigersvereniging Rover zijn tegen de plannen. De politieke partijen in de Leidse gemeenteraad zijn verdeeld. CDA, CU en SP zijn tegen, Groen Links en PvdA willen meer garanties, VVD en D66 zijn voor.

Categorieën