Fietspaaltjes

Paaltjes moeten auto’s van het fietspad weren, maar onbedoeld houden ze ook fietsers tegen. Jaarlijks belanden zo’n 2500 fietsers bij de eerste hulp. Gelukkig beginnen gemeenten nu ook na te denken over het nut van paaltjes.

 

Veel paaltjes worden voor lief genomen tot er iemand tegenaan rijdt. Wie er echt op gaat letten, ziet overal potsierlijke, overbodige paaltjes. Vaak staan twee paaltjes op een plek waar één voldoende zou zijn. Als paaltjes te dicht bij elkaar staan moet je je er als fietser langs zien te wurmen. Als je een driewieler, bakfiets, ligfiets of een karretje achter de fiets hebt, kun je het helemaal vergeten. Je kunt je ook afvragen of het zin heeft om een paaltje midden op het fietspad te zetten als naast een fietspad een ruime berm loopt waar een kwaadwillende automobilist met gemak overheen kan rijden. Nutteloze paaltjes zijn de Fietsersbond al jaren een doorn in het oog. Afdelingen zijn fanatiek aan de slag gegaan met meldingen van fietsers. Maar hoe gevaarlijk zijn die paaltjes eigenlijk? Onderzoek van Rijkswaterstaat in 2008 wees uit dat door de paaltjes jaarlijks circa 2500 fietsers bij de eerste hulp belanden. En 325 fietsers moeten zelfs in het ziekenhuis opgenomen worden. Naar schatting tien mensen overlijden ten gevolge van botsingen met vaste objecten als paaltjes, stoepranden en hekjes.
 

De band Skik heeft al eens een nummer geschreven over de paaltjes: Betonpaolties ben kut

 

Categorieën