Fietsparkeur voor etagerekken

De Stiching FietsParkeur heeft een keurmerk ontwikkeld voor etagerekken. Aan de norm was behoefte vanwege het sterk groeiende aantal etagerekken rond stations en in binnensteden. Met de norm hoopt de Stichting FietsParkeur een kwaliteitsimpuls te geven aan het fietsparkeren. De norm is een aanvulling op het FietsParkeur voor “gewone” fietsparkeervoorzieningen. De eisen waaraan etagerekken moeten voldoen om het FietsParkeur te verwerven zijn vastgelegd in een normstellend document.

De Fietsersbond en de Stichting Fietsparkeur presenteren het nieuwe keurmerk 8 december op de vakbeurs voor Verkeer en Mobiliteit in Houten. Voorzitter Wim van der Ham van de Stichting FietsParkeur zal het normstellend document aanbieden aan Cor Lamers, burgemeester van Houten en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De aanbieding zal plaatsvinden om 10.30 uur in de stand van de Fietsersbond.

Het bestuur van de Stichting FietsParkeur bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair (voorheen de vereniging van Fabrikanten van Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO). De stichting heeft een onafhankelijke voorzitter. Een College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert het bestuur over toekenning van licenties en het beheer van het Normstellend Document. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (VS/FIPAVO) en uit andere bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties.

Kijk voor meer informatie in het dossier Fietsparkeur op deze site.

Categorieën