Fietsroutekeuring Utrecht

De Fietsersbond presenteerde op 9 februari in samenwerking met de provincie Utrecht de resultaten van een groot onderzoek naar de fietspaden in de provincie Utrecht. Uitgerust met een high tech meetfiets voorzien van computer, gps en videocamera keurde de Fietsersbond 400 kilometer fietspad langs provinciale wegen en in de tussenliggende gemeenten. Utrecht is daarmee de eerste provincie die een dergelijk uitgebreid onderzoek heeft laten uitvoeren. Ger Mik, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Utrecht, verklaarde blij te zijn met dit onderzoek en presenteerde een eerste lijst met maatregelen ter verbetering van de fietsvoorzieningen in de provincie.

Aanbevelingen Fietsersbond

Uit de Fietsroutekeuring in de provincie Utrecht blijkt dat 10 % van de fietspaden een matig tot slecht wegdek heeft. Ook is een deel te smal. Op tweederde van de routes waar geen fietspaden zijn, is de maximumsnelheid van het autoverkeer nog niet teruggebracht tot 60 kilometer. Opvallend is dat op grotere kruispunten de wachttijden bij verkeerslichten vaak lang zijn. De Fietsersbond had een aantal aanbevelingen waaronder het dringende advies ook een onderzoek in het BRU-gebied te doen en om gemeenten in de provincie aan te sporen de fietsvoorzieningen te verbeteren. Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond vroeg de provincie snel met een plan van aanpak fietspaden te komen, waarbij ook verbetering van de afstelling van verkeerslichten en meer straatverlichting aandacht behoeven. Tenslotte adviseerde de Fietsersbond, om te beginnen op de routes waar het meest gefietst wordt.

Fietspadenplan provincie Utrecht
Gedeputeerde Ger Mik verklaarde graag snel aan de slag te willen met het Fietspadenplan omdat de provincie Utrecht het belangrijk vindt dat het gebruik van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt voor de inwoners. ”De Fietsroutekeuring heeft ons veel bruikbare informatie teruggegeven, waarmee we nu aan de slag gaan. Ik hoop van harte dat ook de Utrechtse gemeenten en het Bestuur Regio Utrecht hiervan gebruik zullen maken. Positief is dat de provinciale fietspaden hoog scoren op het punt van comfort en de snelle verbindingen. Een aantal verbeterpunten die vooral liggen in de sfeer van verkeersveiligheid kunnen we bovendien snel oppakken in het onderhoudsprogramma voor 2006”.

De provincie Utrecht kondigde aan nog dit jaar de wachttijden voor fietsers bij een aantal stoplichten in Leusden, Rhenen, Amersfoort en Huis ter Heide in te korten, door nieuwe verkeersregelinstallaties te plaatsen. Verder komt er, ter verbetering van de sociale veiligheid, extra verlichting langs de provinciale fietspaden en komen er extra voorrangsborden voor fietsers. Ook de markeringen op de fietspaden worden bij een aantal kruispunten vernieuwd. De maximale snelheid op parallelwegen zal bovendien worden teruggebracht naar 60 km/u. Verbreding van fietspaden, benadrukte de gedeputeerde, is een aandachtspunt dat vooral moet worden meegenomen wanneer de provincie nieuwe projecten start voor verbetering van de provinciale wegen. “We kunnen niet overal ruim baan geven aan de fietsers, maar voor de paden waar de veiligheid in het geding is en waarvan veel fietsers gebruikmaken, zullen we in ons plan van aanpak aanvullende maatregelen treffen.”

Categorieën