Fietsrouteplanner Provincie Fryslân online

Vanaf 20 maart kunnen alle fietsers in Nederland gratis de digitale fietsrouteplanner van de provincie Fryslân raadplegen. Op die dag wordt de planner in Oostmahorn feestelijk gepresenteerd en ‘waar of gjin waar’ in gebruik genomen door oud Elfsteden voorzitter Henk Kroes, gedeputeerde Jannewietske de Vries en directeur Fietsersbond Hugo van der Steenhoven.

‘IT GIET OAN!’
De fietsrouteplanner is voor routes van deur tot deur en is te vinden op www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner en op www.friesland.nl. Als extra is er ook een speciale planner over het knooppuntennetwerk van de provincie Fryslân.

De Fietsersbond heeft met ruim veertig ervaren Friese fietsers de afgelopen maanden de input geleverd voor de meest complete fietskaart ooit. De provincie stelde € 32.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van de fietsrouteplanner en € 62.180,- voor het onderhoud en beheer tot en met 2013. Met de planner wil de provincie het fietsgebruik stimuleren en de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto verbeteren. Gebruikers van de fietsrouteplanner krijgen ook gegevens over het calorieverbruik en de bespaarde CO2 uitstoot op de geplande route.

Speciaal voor fietsers
In de fietsrouteplanner kunnen gebruikers hun eigen voorkeuren opgeven. Een woon-werkfietser kan de kortste of snelste route kiezen, en een racefietser een route over glad asfalt. Recreatieve fietsers kunnen kiezen voor groene routes, een route langs het water of zoveel mogelijk over schelpenpaadjes. Ook is het mogelijk een rondrit te plannen. In de routeplanner worden de kwaliteit van het wegdek en verkeershinder meegenomen. Dit maakt de routeplanner bijzonder en zeer waardevol voor fietsers. Uniek is dat de geplande route in een GPS-apparaat kan worden gezet.

Extra knooppuntenplanner
De knooppuntenplanner is er voor het plannen van routes over het dit jaar gerealiseerde fietsknooppuntennetwerk door de provincie. De recreatieve kwaliteit van de routes is hierdoor altijd hoog. De routebeschrijving uit deze planner is zeer overzichtelijk: een lijst van de te volgen knooppunten. Omdat ook alle andere wegen in de planner zitten, is het mogelijk van het knooppuntennetwerk af te wijken.

Landelijke fietsrouteplanner in 2009
Fryslân is de eerste provincie in Noord-Nederland met een fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Utrecht en Gelderland gingen Fryslân voor. De bond is inmiddels druk bezig met een fietsrouteplanner voor Drenthe. Fietsers kunnen dan ook over de Friese provinciegrens heen plannen. Diverse andere provincies hebben belangstelling om samen met de Fietsersbond een digitale fietsrouteplanner te maken. De bond hoopt zo eind 2009 de fietsrouteplanner voor heel Nederland beschikbaar hebben.

Lees ook: Leeuwarder Courant 21-03-2008

 

Categorieën