Fietsrouteplanner voor provincie Utrecht

De Fietsersbond ontwikkelt een digitale fietsrouteplanner voor de provincie Utrecht. De planner is gebaseerd op een zeer gedetailleerde fietskaart van Utrecht, die momenteel door ervaren fietsers wordt samengesteld. Dit gebeurt via een applicatie op internet waar deze fietsers hun kennis over de bestaande fietsverbindingen kunnen invoeren. Hierdoor ontstaat waarschijnlijk de meest complete fietskaart die ooit is gemaakt. In juni 2006 is de planner klaar en kan iedereen gratis op internet fietsroutes plannen. De Fietsersbond is nog op zoek naar vrijwilligers die hun fietservaring en kennis willen inzetten voor de planner.

Op dit moment bestaat er nog geen goede digitale routeplanner voor fietsers. De meeste planners zijn voor automobilisten en hierin ontbreken de fijnmazige fietsverbindingen. In de nieuwe planner zijn alle vrijliggende fietspaden opgenomen en ook alle wegen die niet voor het autoverkeer maar wel voor fietsers toegankelijk zijn. De Fietsersbond werkt samen met de provincie Utrecht. Ook andere provincies hebben belangstelling om samen met de Fietsersbond digitale routeplanners te maken.

Speciaal voor fietsers
Met de nieuwe fietsrouteplanner kunnen gebruikers niet alleen begin- en eindpunt van de route in voeren, maar ook persoonlijke voorkeuren opgeven. Een woon-werkfietser bijvoorbeeld kan de kortste of de snelste route kiezen, maar een racefietser een route over glad asfalt. Recreatieve fietsers kunnen kiezen voor schilderachtige routes, een route langs water, door de natuur, of zoveel mogelijk over schelpenpaadjes. Ook is het mogelijk een rondrit te plannen. In de routeplanner wordt de kwaliteit van het wegdek en verkeershinder meegewogen. Dit maakt de routeplanner uniek voor fietsers.

Vrijwilligers gezocht
Voor het maken van de fietsrouteplanner voor de provincie Utrecht zoekt de Fietsersbond vrijwilligers die veel fietsen in de provincie Utrecht. De vrijwilligers krijgen een handleiding en een wachtwoord waarmee ze toegang krijgen tot de ‘editor’ van de routeplanner. Zo kunnen ze meebouwen aan deze unieke fietskaart van de provincie. De Fietsersbond organiseert regelmatig bijeenkomsten waar vrijwilligers wordt geleerd om met de ‘editor’ te werken. Naast het intekenen van fietspaden worden van iedere weg ook kenmerken ingevoerd, bijvoorbeeld over de wegdekkwaliteit of over verkeershinder. Vrijwilligers moeten wel beschikken over een snelle internetverbinding (zoals ADSL of kabel).

Vrijwilligers kunnen zich opgeven via www.fietsersbond.nl/spoorzoeker en [email protected]

Categorieën