Fietsstad terugblik

Fietsstad 2014 Zwolle: ‘De geest van de Fietsstadverkiezing is altijd blijven hangen’

Zwolle Fietsstad

De gemeente Zwolle won in 2014 de titel Fietsstad. Over twee jaar maakt Zwolle opnieuw kans op de hoofdprijs, maar hoe kijken zij terug op de winst en welke doelen hebben zij voor de komende jaren?

Zijn er fysieke sporen van de Fietsstadverkiezing in de gemeente?

Op de 3e etage van het stadskantoor waar het team mobiliteit haar thuisbasis heeft hangen in de gang nog steeds de borden die voorheen in de openbare ruimte prijkten. Een mooie herinnering voor degenen die er destijds aan meegewerkt hebben. Daarnaast geeft het voor de nieuwe collega’s onze ambitie weer. Meerdere direct betrokken collega’s uit die periode zijn ondertussen of gepensioneerd of werken momenteel ergens anders. Het bord Fietsstad 2014 en het bord verkeersveilige stad 2016 hangen tegenover elkaar. Dat is niet toevallig. Ze hebben beiden veel met elkaar te maken. Veel van de destijds uitgevoerde infrastructurele maatregelen en (educatie)projecten zijn destijds tot uitvoering gebracht vanuit het actie programma verkeersveiligheid.

logo_fietsstad_2014

Wat was het allerleukste aan Fietsstad worden?

De bekendmaking en de prijsuitreiking op het bordes van het stadhuis in de binnenstad destijds. Dat was toch wel een mooi feestje. Een stukje waardering naar alle collega’s die zich samen inzetten om het beste voor Zwolle te realiseren. Onze verkeerscollega’s uit Den Bosch waren zelfs destijds naar Zwolle gekomen om ons te feliciteren.

Hoe was al die aandacht voor jullie?

Het was overweldigend. Vanuit vele landen kwamen uitnodigingen om ons beleid te presenteren en toe te lichten. Vanuit vele landen zijn er delegaties op bezoek geweest in Zwolle. Naast die buitenlandse aandacht was er uiteraard ook veel aandacht van andere steden in Nederland zelf en onze regio. Het hele team mobiliteit van Zwolle heeft met elkaar geïnvesteerd in een breed netwerk. Lokaal, regionaal en landelijk. Waarom zelf het wiel uitvinden? Kennis en ervaringen delen met andere steden en dingen die elders goed werken ook naar Zwolle halen. Dat is hoe het in de praktijk goed werkt. De fietsstadtitel is in mijn beleving goed geweest voor Zwolle en heeft veel positieve aandacht gegeven. Zwolle is een blijft gewoon een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken.

Wat is het mooiste, jaloersmakende aan Zwolle?

Dat zijn echt meerdere specifieke plekken in Zwolle. De fietsrotonde in Zwolle is toch wel de meest bekeken plek in onze stad als we met delegaties door de stad fietsen om te laten zien waar we mee bezig zijn om fietsers prioriteit te geven. Een innovatie waar we trots op zijn! Recent gerealiseerd natuurlijk ook de nieuwe fietsenstalling bij het station. Daarnaast onze fietsstraten die destijds aangelegd zijn en waar we momenteel nog steeds in blijven investeren en realiseren.

Fietsstad worden: wat is jullie advies voor andere gemeenten?

Werk altijd vanuit een door de gemeenteraad vastgesteld visie en actie-/ uitvoeringsplannen. Probeer de investeringen voor fietsprojecten altijd samen met provinciale en/of Rijkssubsidie te realiseren. Aan het landelijke SPV (strategisch plan verkeersveiligheid) zijn budgetten gekoppeld voor de komende jaren en dat biedt hopelijk nieuwe kansen. Niet alleen voor infrastructurele maatregelen maar juist ook voor educatieve en gedragsbeïnvloeding projecten. Dit biedt kansen om wensen en maatregelen te effectueren.

Wat is de grootste hindernis in jullie gemeente die jullie graag opgelost zouden zien?

Waar relatief veel gefietst wordt zijn natuurlijk ook relatief veel ongevallen waar de fietser bij betrokken is. De komende jaren willen we o.a. inzetten op veiligheid om die ongevallen te minimaliseren. Een forse daling van het aantal ongevallen waar de fietser bij betrokken is “een hindernis” die we graag willen tackelen.  Veiligheid staat bovenaan maar ook  het fietsparkeren in/rondom met name de binnenstad is de komende jaren een belangrijke uitdaging.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Van achteroverleunen is geen sprake geweest. Maar de meest recente ontwikkeling is dat het college van B&W een paar weken geleden heeft ingestemd met ons actieplan Zwolle Wereldfietsstad voor de komende jaren. We willen het fietsgebruik de komende 10 jaar met 20% laten groeien. Dit doen we door de investeren in onze infrastructuur, fietsstimulering en data gedreven oplossingen.

Onze nieuwe mobiliteitsvisie is in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad, en de actieplannen fiets en veiligheid stellen we dit jaar vast. Dat betekent dat de daadwerkelijke investeringen in projecten in 2022 en 2023/24 gaan plaatsvinden. In 2024, precies 10 jaar na het winnen van de titel, willen we graag weer meedingen naar deze eervolle prijs en titel. Wij hopen dan vooral mooie praktijk-resultaten te kunnen laten zien. Afgeronde projecten vanuit onder andere de actieplannen fiets en veiligheid. En hopelijk ook positieve resultaten met betrekking tot fietsveiligheid en minder ongevallen.

Categorieën