Persbericht

Geen verder uitstel snorfiets naar de rijbaan

De snorscooter moet nu van het fietspad. Minister Schultz van Haegen maakt dat mogelijk. Het wachten is nu op de Tweede Kamer. De Fietsersbond roept de Kamer op eindelijk met de maatregel in te stemmen. ‘Mensen laten hun fiets staan vanwege de snorscooters.’

snorscooter op fietspad
Beeld-auteur: Michiel Slütter

De meerderheid van de fietsers (86%) wil dat snorscooters van het fietspad verbannen wordt. Dit blijkt uit een door de Rijksoverheid georganiseerde internetconsultatie over snorscooters. Het is niet verwonderlijk dat fietsen onveilig wordt door snorscooters. Inmiddels rijdt 87 % van de snorscooters te hard (gemiddeld 32 km per uur), zo blijkt uit het laatste onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren. Dat leidt volgens de minister tot gevaarlijke situaties. Vooral voor ‘jonge kinderen op de fiets (met weinig ervaring in het verkeer), die tot wel 3 keer langzamer rijden. Het snelheidsverschil op de fietspaden is dus aanzienlijk’.

Volgens de minister kunnen de snorscooters – onder voorwaarden – naar de rijbaan. Het wachten is nu op instemming van de Tweede Kamer. 

Petitie

Er is geen tijd te verliezen, vindt de Fietsersbond. ‘We krijgen signalen dat fietsers hun fiets laten staan omdat ze het niet meer veilig vinden met al die snorfietsers op de vaak smalle fietspaden’, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

Om hun ondersteuning aan de maatregel van de minister kracht bij te zetten bieden de actiegroep Geef het Fietspad terug en de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond morgen petities aan in de Tweede Kamer. 

Gevaarlijk

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek naar snorscooterongelukken gedaan. Driekwart van de onderzochte ongevallen vonden plaats op kruispunten en zouden niet plaatsgevonden hebben wanneer scooters op de rijbaan zouden hebben gereden.  Een verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan zou tot minder slachtoffers leiden. Om dit mogelijk te maken moet de Tweede Kamer instemmen met het voorstel van de minister. Op de langere termijn kan er gekeken worden naar 30 km/u als standaard binnen de bebouwde kom om de wegen voor iedereen veiliger te maken. Ook opheffing van de categorie snorfiets is dan een mogelijkheid. 

Categorieën

Fietsersbond logo

Fietsersbond Persvoorlichting

Op piketbasis is er altijd een perswoordvoerder beschikbaar via 030 – 291 81 11.

Reacties

 1. Het krijgen van signalen is niet voldoende om urgentie aan te tonen. Het probleem met snorfietsen is niet de hoge snelheid, maar het onverantwoordelijke rijgedrag van de doorgaans jonge bestuurders.

  Ik ben het overigens wel eens dat de snorfiets niet op de NL-wegen thuishoort vanwege de stank- en geluidsoverlast, er zijn zeer goede alternatieven zoals de elektrische scooter (= E-bike) die geen stank- en geluidshinder geven.

  De categorie brommers kan verdwijnen door jongeren de gelegenheid te bieden om vanaf de 16e op een lichte motor te rijden, bijvoorbeeld begrensd op 100 km/uur en dan gebruik maken van provinciale wegen en auto(snel)wegen.

 2. Ook hier wordt het echte probleem niet aangepakt (door onvoldoende handhaving) en wordt iedereen maar het slachtoffer. Iedereen is in dit geval de snorscooterrijders die van het fietspad verbannen worden. De echte oorzaak ligt bij de mensen (jongelui?) die hun snorscooter illegaal hebben opgevoerd. Ik word regelmatig, terwijl ik op mijn pedelec met gele nummerplaat fiets, ingehaald door een snorscooter met een blauwe nummerplaat. Ik zie ze trouwens ook bromscooters inhalen. Deze personen rijden niet alleen veel te hard, maar meestal ook te lomp en veroorzaken de meeste hierboven genoemde problemen. Betere handhaving zou hier een veel betere oplossing zijn: snorscooter opgevoerd, dan volgt inbeslagname en een flinke boete. Dit is gewoon handhaving van de bestaande regelgeving! Als op die manier 100 opgevoerde snorscooters in Amsterdam aan het verkeer onttrokken zijn, is het hele probleem opgelost.

  Alleen is de vraag wie gaat deze handhaving doen? De gemeentelijke boa’s zijn hiervoor te laag geschoold en missen de apparatuur. Ik denk dat hier opnieuw een mooie taak ligt voor de politie die dit ook in de zeventiger en tachtiger jaren deed bij brommers.

  Trouwens, wie gaat de handhaving doen bij het bovengenoemde onzinnige voorstel? Waarschijnlijk helemaal niemand. Het resultaat is dat alleen de welwillende snorscooters naar de rijbaan gaan, maar die veroorzaakten toch al geen probleem.

  • Handhaving met snorfiets op het fietspad is heel lastig omdat een snelheidsovertreding geconstateerd moet worden door een bevoegde handhaver: de politie. Dat lukt niet, zeggen de cijfers en de politie zelf ook. Zie ook de passage in mijn speech bij het overhandigen van de petitie.

  • Maar als je moet handhaven op de positie op de weg dan is dat makkelijker. Ook gewone handhavers mogen dat, de constatering is eenvoudig. Je kan het ook met camera’s doen. In Amsterdam is dat in tunnels een groot succes: onder het Rijksmuseum of een tunnel onder het Centraal Station.

  • Ook fietsers kunnen dan zelf wat doen. De stevige lefgozers onder ons kunnen hun fiets dwars op het fietspad zetten als je iets gemotoriseerds hoort naderen van achteren. Als 1 op de 100 fietsers dat af en toe doet (we zijn met veel) dan wordt het ‘snel’ rijden met de snorfiets effectief langzaam en stressvol. Alleen wat jongens houden dat langer vol, maar de overgrote meerderheid van de snorfietsers niet. Met die jongens wordt het, met hulp van andere fietsers hopelijk, af en toe een knokpartij waar de politie snel bij gehaald kan worden om te handhaven. Zo kan je ook de hardleerse snorfietsers disciplineren.

 3. MikeRZ says:

  Goede punten van @rrustema.

  Ik fiets gemiddeld wat sneller dan 25 km/u en laat me niet van mijn plaats toeteren of duwen door snorfietsen; zou iedereen moeten doen met een redelijke snelheid. Mijn fiets dwars op het fietspad zetten zie ik dan niet zo zitten, dat vertraagt mij en de overige normale fietspadgebruikers.

  In Rotterdam zou het best een goed idee zijn om op de Erasmusbrug te controleren. Dat kan inderdaad met camera’s maar staandehouding lijkt me ook mogelijk omdat het smal is.

 4. Als je 25km/u fietst en een snorfietser toetert, dan is die in overtreding. Tot €370 boete.

  In het zakboekje van het openbaar ministerie voor politie-agenten staat het! pic.twitter.com/6KLuINFwjH

  — ReindeR Rustema (@rrustema) 22 augustus 2017

  Als die achter je blijft kleven, onvoldoende afstand houdt, dan is dat ook (terecht) strafbaar.

  Ook interessant, het ‘kleven’ door snorfietsers kan €190-€280 boete opleveren. Feitcode 005. pic.twitter.com/PstzIsoqh7

  — ReindeR Rustema (@rrustema) 22 augustus 2017

  Het constateren van zo’n overtreding is makkelijker: toeteren of kleven kan de agent zien. Geen snelheidsmeting nodig. Een agent die eventjes naast een smal Amsterdams fietspad gaat staan heeft al snel beet. Maar toch geldt hier, hoewel in mindere mate, het handhavingsprobleem zoals ik beschreef: de scooter kan lekker doorrijden. Hoewel ik niet zeker weet of een staande houding nodig is voor het beboeten. Is een kenteken genoeg om te beboeten? Dan is het gelijk dubbel prijs, want het doorrijden na een stop-signaal is ook strafbaar.

  Ik heb dus de burgemeester nu even gevraagd wat er mogelijk is. Een campagne hierop zou goed zijn en waarschijnlijk redelijk kostenneutraal.

Discussieer mee op ons forum!

1 meer reactie

Deelnemers

 • system
 • rrustema
 • MikeRZ
 • Lomito
 • ronaldh-2
 • robzon