Gevaarlijke roltrappen: Projectbureau HSL trekt hoger beroep in

De Fietsersbond is blij dat het Projectbureau HSL-A16 het hoger beroep intrekt tegen de rechtelijke uitspraak over de fietsbrug bij Prinsenbeek. In die uitspraak van 7 november 2003 verbood de rechter de afbraak van de oude fietsbrug over de spoorlijn en de A-16, zolang de nieuwe niet veiliger voor fietsers gemaakt was.

De bezwaren van Fietsersbond en bewoners richtten zich vooral op het verplicht gebruik van de roltrap voor fietsers, daar waar oorspronkelijk hellingbanen gepland waren. Het projectbureau HSL-A16 erkent nu, niet in staat te zijn de veiligheid van roltrappen voor fietsers aan te tonen. De Fietsersbond hoopt dat het Projectbureau HSL-A16 en de gemeente Breda nu spoedig beginnen met de aanleg van de hellingbanen.

De Fietsersbond heeft altijd betoogd dat een veilig en fietsvriendelijk gebruik van roltrappen niet mogelijk is. Bejaarden zijn bang voor vallen, fietsen met kinderzitjes zijn bijna niet mee te nemen en de capaciteit is beperkt. Ook de fabrikant van de roltrap OTIS en het Nederlands Liftinstituut vinden vervoer van fietsen over roltrappen gevaarlijk. Het adviesbureau SOAB bevestigde in opdracht van de gemeente Breda de problemen met de roltrap en gaf ook de goede oplossingsrichting aan: hellingbanen.

Nog onlangs gaf de minister van Verkeer en Waterstaat, verantwoordelijk voor dit project, antwoord op vragen van het kamerlid Verdaas (PvdA). Daarin stelde zij dat “de ervaringen met het gebruik van roltrappen door personen met een fiets elders positief zijn”. Klaarblijkelijk is dit inzicht nu door nader onderzoek achterhaald. De Fietsersbond roept de minister daarom op als algemene beleidslijn over te nemen dat conventionele roltrappen niet geschikt zijn voor fietsverkeer en derhalve niet meer in plannen opgenomen zullen worden.

De Fietsersbond maakt zich zorgen over het verdwijnen of verslechteren van veel fietsverbindingen bij de aanleg van snelwegen en spoorwegen. Afstanden worden dan zo groot dat ze niet meer te fietsen zijn. Fietsbruggen zijn vaak een goede oplossing, mits voorzien van goede op- en afritten.

Categorieën