GroenLinks beste fietspartij in provincies

GroenLinks heeft in zeven van de twaalf provincies de beste plannen voor fietsers in petto. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond. Ook D66 en de ChristenUnie hebben in hun programma vaak oog voor de fietser. PVV en 50plus laten de fiets links liggen.

Schattig stembureautjeUit de inventarisatie blijkt dat er op provinciaal niveau veel aandacht is voor de verbetering van het fietsnetwerk, zowel voor de dagelijkse fietser als voor recreatief fietsen. Snelfietsroutes zijn een belangrijk thema, mede door de opkomst van de elektrische fiets. Verder pleiten veel partijen voor uitbreiding van fietsparkeerplekken bij ov-knooppunten en goede fietsbereikbaarheid van ov-haltes. In de meeste programma’s wordt verkeersveiligheid als algemeen begrip genoemd, maar specifieke verkeersveiligheid voor fietsers is vaak niet uitgewerkt. Barrièrevorming als gevolg van aanleg of opwaardering van autowegen en spoor blijkt een blinde vlek in de overgrote meerderheid van de programma’s. Opmerkelijk is dat een concrete doelstelling om te komen tot een hoger fietsaandeel in geen enkel programma voorkomt. Slechts in enkele programma’s wordt een concreet budget voor fietsmaatregelen voorgesteld.

Beste programma’s

D66 Gelderland, ChristenUnie/SGP Noord-Holland, GroenLinks Zuid-Holland en PvdA Zuid-Holland hebben kwalitatief de beste programma’s. GroenLinks weet in bijna het hele land goed te scoren. Van alle provincies scoren de programma’s in Noord-Holland en Zuid-Holland gemiddeld het hoogst en die in Drenthe en Zeeland (vaak beschouwd als fietsprovincies bij uitstek) het laagst.

Hoewel het meeste fietsbeleid door gemeenten gemaakt wordt, zijn de provinciale verkiezingen niet onbelangrijk voor de fietser. “Fietspaden houden niet op bij de gemeentegrens, ” aldus Martijn van Es van de Fietsersbond. “Ook de provincie heeft een belangrijke rol in het stimuleren van fietsen, onder meer door het aanleggen van snelfietsroutes en het bereikbaar houden van het landelijk gebied. Fietsvriendelijke partijen kunnen dan ook een wereld van verschil maken.”

Geen stemadvies

Van Es benadrukt dat de Fietsersbond geen stemadvies geeft. “Je maakt je keuze natuurlijk niet alleen op basis van het fietsbeleid, maar het is volgens ons wel een belangrijke factor om rekening mee te houden.  Goed fietsbeleid houdt de provincie groen, leefbaar én bereikbaar.”

Voor de inventarisatie werden alle beschikbare verkiezingsprogramma’s beoordeeld op onder meer budget, ambitie en verkeersveiligheid. De volledige uitslag van de inventarisatie is te vinden op www.fietsersbond.nl/ps2015

Categorieën