Het balboekje van de economie

Het leest als een balboekje van een feestje waar je in had willen staan: aanwezig waren ongeveer 20 personen van verschillende organisaties, zoals: Milieudefensie, VVN, RIVM, Ministerie Infrastructuur en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, CROW, Fietsersbond, Kennis Instituut Mobiliteitsbeleid, CEDAR, Decisio, W2 Economics, Rijkswaterstaat, ANWB, Vrije Universiteit – Economie, WHO en de European Cyclists’ Federation.

Op deze bijeenkomst werd de waarde van de Health Economic Assessment Tool (HEAT) toegelicht. Dit instrument is ontwikkeld in een pan Europese samenwerking. Het is inmiddels in 10 Europese landen met succes gebruikt.

Presentaties werden verzorgd door Christian Schweizer (Technical Officer bij de WHO voor Europa), dr James Woodcock (Senior Research Associate, bij het Centre for Diet and Activity Research (CEDAR) in Engeland) en Holger Haubold (Fiscal and Economic Policy Officer ECF).

Na de presentaties, waarvan de sheets (in het Engels) onder aan de pagina zijn toegevoegd werd in twee groepen gesproken over de kansen en mogelijkheden dat het model voor Nederland kan bieden.

Beide groepen hadden, ondanks de verschillende opdrachten, toch dezelfde resultaten. De vraag die de beide groepen stelden was primair:

Willen we een academisch model dat door zijn kwaliteit steeds verdere detaillering wetenschappelijk de toets der kritiek moet kunnen doorstaan, of is het van belang dat er een model komt dat de besluitvorming kan ondersteunen.

Door de methodologen werd vooral benadrukt waar de HEAT onvoldoende is voor de Nederlandse situatie. Belangrijkste kritiek was het gegeven dat er met staffels werd gewerkt. De staffels gaan tot de leeftijd van  65 jaar. Dit terwijl volgens een ieder duidelijk is dat dit in Nederland en ook voor veel andere welvarende landen, met een opschuivende levensverwachting, van belang is dat er genuanceerd naar kan worden gekeken. Er werd daarom voor gepleit ook na de 65 meer staffels te  gebruiken.

Van die gezondheid werd verder duidelijk dat niet alleen de levensverwachting toeneemt, maar ook de kwaliteit van het dagelijkse leven. Dit leidt uiteindelijk tot lagere medische kosten, een groter welbevinden en een hogere productiviteit.

Duidelijk werd dat de praktijk altijd weerbarstiger is. Het gaat erom dat de juiste instanties de HEAT gebruiken. Immers het investeren in vormen van actief transport, zoals lopen en fietsen wordt gedaan met de budgetten van verkeer en vervoer en soms de buitenruimte. Het anders kijken naar de begroting van Volksgezondheid is daarbij nog een uitdaging. Investeren in lopen en fietsen vanuit de begrotingen van (volks)gezondheid komt immers nog niet voor.

Het is daarbij van belang dat er een paradigmaverandering komt. Voor een volgende bijeenkomst is het daarom gewenst dat er ook een vertegenwoordiging van het Ministerie van Volksgezondheid in het balboekje komt te staan.

Verbetervoorstellen voor HEAT, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, kunnen naar de WHO of ECF worden gezonden. Overheden worden al wel uitgedaagd om de HEAT te gebruiken. Het levert immers heel veel geld op.

For the information about HEAT and the ECF look overhere..

Samen fietsen we beter!

Word lid