Opinie

Kamer, bescherm kwetsbare fietser en stuur snorders naar de rijbaan

Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de proef die Amsterdam wil doen om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Fietsersbond-directeur Saskia Kluit en campagneleider Anne Knol van Milieudefensie roepen de Kamer in Trouw op om niet langer te aarzelen: de snorscooter moet van het fietspad.

Scooters en fietsen in Rotterdam
Beeld-auteur: Maarten Hartman

De ‘snorfiets’ heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een enkele Spartamet, een fiets met hulpmotor, tot tienduizenden scooters die begrensd zijn tot een snelheid van 25 kilometer per uur.

In de grote steden rijden bijna geen oudere dames op een snorfiets meer, maar zijn het vooral viriele jongeren en yuppen, die hun scooter flink opvoeren en zo de stedelijke fietspaden terroriseren. Scooterrijders houden zich massaal niet aan de regels en zo rijden ze alleen al in Amsterdam elk jaar tientallen mensen het ziekenhuis in. Die stad is dan ook helemaal klaar met de scooterinvasie op het fietspad.

Gevaar voor zichzelf

Ook voor zichzelf is deze groep gebruikers een groot gevaar want een gemiddelde snorder gedraagt zich als een brommerrijder, maar dan zonder helm. Ze rijden met zo’n 32 kilometer per uur over het fietspad, een snelheid waarbij de kans op ernstig hoofdletsel groot is. Deze hoge snelheid kwam onlangs ook weer naar voren in een diepteonderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Daarom is het goed om de snorder, mét helm, naar de rijbaan te sturen: meer ruimte op het fietspad en veiliger voor iedereen.

Amsterdam kan niet wachten, maar heeft steun van de Tweede Kamer nodig. Toch lijkt die te twijfelen. De oorzaak? Een fikse lobby vanuit de sector die scooters wil blijven verkopen. Die zeggen dat de veiligheid van snorders met de nieuwe regels in gevaar zou kunnen komen.

De SWOV waarschuwt inderdaad voor de snelheidsverschillen tussen snorfietsen en auto’s op wegen waar 50 km per uur gereden mag worden, maar acht de voorstellen desalniettemin uitvoerbaar. Bovendien liet een eerder SWOV-rapport zien dat er 38 procent minder gewonden te verwachten zijn en in het recente onderzoek staat klip en klaar dat driekwart van de ongelukken niet zou hebben plaatsgevonden als de snorfiets niet op het fietspad had gereden.

Bescherming

Maar niet alleen gevaarlijk gedrag is een probleem. Een relatief ‘schone’ viertaktsnorfiets vervuilt de lucht net zoveel als tientallen moderne bestelbusjes. Al die giftige gassen worden recht onder de neus van de fietser de lucht in geblazen.

De GGD meldde dat zo’n 20 procent van de longpatiënten hierdoor fietsroutes mijdt of zelfs al minder fietst. Milieudefensie en de Fietsersbond vinden dat fietsers en wandelaars niet zouden moeten wijken, maar door de overheid juist gesteund en zo nodig beschermd moeten worden.

Ze zijn van groot belang voor een bereikbare, groene en gezonde stad. Al die snorfietsen hebben grote impact op het gebruik van schaarse infrastructuur, die de wandelaars en de fietsers ook gebruiken. Juist kwetsbare mensen, die geen ander zelfstandig vervoer hebben, worden van het fietspad gejaagd.

Voor de brave snorder, die slechts 25 kilometer per uur rijdt, zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Zoals de aanschaf van een (driewiel-)e-bike. Wie toch wil blijven snorren, kan met helm op de rijbaan rijden en zijn route verleggen: via 30-kilometerzones en brede bromfietspaden. In veel gebieden verandert er voor de snorders niets. In die zin is de maatregel elegant, slim en ter zake. De SWOV heeft ook aangegeven invoering van andere regels in Amsterdam in ieder geval goed te monitoren op ongewenste effecten.

Er is volgens ons alle reden om met de nieuwe regels voor de snorfiets akkoord te gaan. Half december wordt in Den Haag een besluit verwacht. We hopen dat de Tweede Kamer gemeenten dan de mogelijkheid geeft om drukke fietspaden te beschermen.

Categorieën

Saskia Kluit

Saskia Kluit

Directeur

Saskia Kluit (1973) werkt sinds 2009 bij de Fietsersbond. Eerst als Teamhoofd Communicatie, vervolgens als adjunct-directeur en sinds 2015 als directeur. Saskia is getrouwd, heeft twee zoons en woont in Utrecht.

Anne Knol

Anne Knol

Campagneleider Duurzame Mobiliteit bij Milieudefensie