Fietsen Op Recept

Medici en professionals enthousiast over Fietsen Op Recept

‘Hoe kunnen we de positieve impact van fietsen als behandel-, revalidatie en preventiemiddel concreet invullen en versterken?’ Dat was de vraag waar een heel diverse groep van medici, bewegingsspecialisten, fiets- en zorgprofessionals zich onlangs over boog in een expertsessie georganiseerd door de Fietsersbond. In 2021 moet het voorschrijven van ‘Fietsen Op Recept’ voor heel veel artsen dagelijkse praktijk zijn.

Fietsen op Terschelling
Beeld-auteur: Corné Sparidaens

De Fietsersbond werkt al geruime tijd aan het thema fietsen en gezondheid, en was ook een van de ondertekenaars van het Preventieakkoord. “Het bewijs dat fietsen enorm veel positieve effecten op de gezondheid heeft en zelfs effectief ingezet kan worden voor preventie en behandeling, stapelt zich op. Daarom willen we graag aanjager zijn van het Fietsen Op Recept, want fietsen is een krachtig geneesmiddel voor de samenleving,” aldus Ernest van den Bemd, programmamanager Fietsen & Gezondheid van de Fietsersbond.

Panacee voor talloze kwalen

Tijdens de expertsessie gaf prof dr. Frank J.G. Backx, hoogleraar Klinische Sportgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, een keynote over de positieve effecten van fietsen voor de gezondheid. Hij stelde vast dat fietsen als middel voor behandeling en preventie van talloze aandoeningen enorme voordelen heeft. Zowel voor de patiënt als voor de maatschappij.

Hij concludeerde dat fietsen één van de meest toegankelijke en laagdrempelige vormen van gezondheidsbevordering en behandeling is. Hij noemde fietsen dan ook: “De panacee voor talloze kwalen.” Tegelijkertijd stelde hij dat het gericht inzetten van de fiets voor gezondheidsdoeleinden nog onvoldoende bekend en geaccepteerd is en dat hier snel iets aan moet gebeuren.

Zeer kansrijk

Tijdens het tweede gedeelte van de expertsessie bogen de twintig aanwezige experts zich in multidisciplinair samengestelde groepen over de vraag hoe Fietsen Op Recept als effectieve therapie binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd en geaccepteerd en bij welke aandoeningen de inzet van fietsen op recept de meest kansrijke behandeling is.

Naar aanleiding van de inzichten die tijdens deze expertsessie werden verzameld, kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat de gerichte inzet van fietsen als therapie, behandeling of als preventiemiddel bij verschillende aandoeningen en behandelingen niet alleen zeer kansrijk is, maar ook dat de ‘business case’ en voordelen voor de volksgezondheid enorm positief kunnen zijn.

In 2020 zal de Fietsersbond in samenwerking met experts, gezondheidsorganisaties, overheden en andere relevante belanghebbenden, inzetten op het verder realiseren van Fietsen Op Recept. Ernest van den Bemd: “Deze expertsessie was de kick-off. Volgend jaar gaan we fietsen op recept echt realiseren. Daarbij nodigen we iedereen die ons kan helpen bij het realiseren van onze ambitie van harte uit om hieraan bij te dragen. Ook plannen we op dit moment vervolggesprekken. Want dat Fietsen Op Recept heel veel kan bijdragen aan een gezonder Nederland, dat is tijdens deze expertsessie wel gebleken.”

Categorieën