Minder gewonden door betere gladheidsbestrijding

Het was vorige jaren tobben geblazen met de gladheidsbestrijding op fietspaden. Maar deze winter gaat het opvallend goed, zo blijkt uit de meldingen van zeventig lokale afdelingen van de Fietsersbond. Het aantal gladheidsslachtoffers is spectaculair gedaald.

‘Gemeenten die het vorig jaar nog erg slecht deden, hebben goed geluisterd naar de klachten en adviezen van onze lokale afdelingen’, zegt Arien de Jong van de Fietsersbond. ‘Bij sneeuw borstelen ze nu eerst en strooien daarna. Sommige hebben heel handige wagentjes aangeschaft die beide handelingen na elkaar uitvoeren’.
Op wegen waar auto’s rijden, kan zout strooien afdoende zijn. De brede autobanden verspreiden het zout en zorgen dat de sneeuw smelt. Met smalle fietsbanden werkt die aanpak niet. Die wetenschap is nu bij de gladheidsbestrijders bekend. En wordt dit jaar volop in praktijk gebracht.

Hoofdfietsroutes
‘Eerdere jaren ging het in veel gemeenten, zoals Utrecht en Arnhem, slecht op de hoofdfietsroutes’, zegt De Jong. ‘Die hoofdroutes zijn dit jaar wel goed begaanbaar. Al zijn er nog wel klachten over het tijdstip. Vaak zijn fietspaden pas na de spits vrijgemaakt. Ook gebeurt het vaak dat de fietsstroken niet goed schoon zijn. Fietsers wijken dan uit naar de hoofdrijbaan en dat voelt niet veilig.’

Compliment
‘Maar de meeste van de zeventig afdelingen zijn redelijk positief over de gladheidsbestrijding. We kunnen echt zien dat de aanhoudende lobby van de Fietsersbondafdelingen zijn vruchten afwerpt. Ook prettig is dat gemeenten op hun websites informatie geven. Gemeenten waar de afdelingen tevreden zijn over het strooibeleid zijn onder andere Leusden, Hoofddorp, Eindhoven, Bloemendaal, Berkelland, Ermelo, Papendrecht, Geldrop, Almere, Haarlem, Amstelveen, Castricum, Zaanstad en Heerhugowaard. De Provincie Noord-Holland krijgt een speciaal compliment voor de gladheidsbestrijding op provinciale fietspaden. ’

Minder gewonden
De inspanningen van gemeenten werpen meteen hun vruchten af. Het aantal slachtoffers dat deze winter onder fietsers gevallen is door winterse gladheid is in vergelijking met voorgaande jaren spectaculair gedaald. Dit blijkt uit cijfers van Veiligheid.nl In de periode dat er dit jaar sneeuw lag, moesten per week gemiddeld 425 fietsers zich aan letsel laten behandelen op de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis. In eerdere jaren met sneeuw was dit getal veel hoger. Zo moesten tijdens de sneeuwperiode van de winter van 2009-2010 1400 fietsers per week met letsel naar de eerste hulp.

Meld je ervaringen met gladheidsbestrijding op belangrijke fietsroutes, goed of slecht, bij de Fietsersbond. De Fietsersbond gebruikt jouw informatie voor een inventarisatie van goede en slechte gemeenten en stimuleert gemeenten om het beter te doen.

En je kunt natuurlijk ook winterbanden monteren.

 

Categorieën