Moties fietsenstallingen in spoorconcessie aangenomen

stationspleinstalling Utrecht, maximaal 15 km per uur

In de Tweede Kamer zijn vandaag met ruime meerderheid moties aangenomen die erop aandringen de exploitatie van de stationsfietsenstallingen op te nemen in de nieuwe spoorconcessie die in 2025 ingaat. Ook in de huidige concessie is deze verplichting opgelegd aan de NS.

Om op het hoofdnet van het Nederlandse spoor te rijden wordt een zogenaamde concessie verleend (het recht om er de komende 10 jaar te rijden). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen dit recht wederom aan de NS te gunnen met ingang van 2025. Daarvoor is een Programma van Eisen (PVE) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Strijd voor fietsenstallingen

Onderschrijf jij ook het belang om zeker te zijn van voldoende en goede stallingen die de eerste 24 uur gratis zijn en open van de eerste tot en met de laatste trein. Word dan lid van de Fietsersbond!

Word lid

Brandbrief

In dat PVE ontbreekt de plicht om de fietsenstallingen te beheren en bewaken. Dat ziet de Fietsersbond natuurlijk niet zitten na onze successen voor het bouwen van stallingen bij stations en de mogelijkheid je fiets hier gratis 24 uur te parkeren. En niet te vergeten de OV-fiets. Gelukkig hebben we daarin medestanders. We hebben daarom samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en alle consumentenorganisaties zoals de ANWB en ROVER een brandbrief gestuurd met de oproep de fietsenstallingen in de NS concessie op te nemen.

Op 8 november is dit besproken in de Tweede Kamer. Er werden drie moties ingediend om de stationsfietsenstallingen weer terug te brengen in de spoorconcessie door CDA/ChristenUnie, D66 en GroenLinks/SP/Partij voor de Dieren. Nu deze moties zijn aangenomen gaat de Fietsersbond ervan uit dat het programma van eisen van de concessie wordt uitgebreid met een bepaling over de stationsfietsenstallingen.  Vooralsnog lijkt het beheer van de stallingen gered, maar we blijven het in de gaten houden natuurlijk.

Categorieën