Nieuwe fietspaden over de Afsluitdijk

Nieuwe fietspaden op Afsluitdijk

Er komen twee stukjes fietspad aan de waddenkant van de Afsluitdijk. Nu kun je alleen aan de binnenzijde van de dijk fietsen. Dat pad vinden eigenlijk alleen sportieve fietsers leuk.

De twee paden zijn onderdeel van een opknapbeurt van de Afsluitdijk. Het gaat het om een fietspad van Den Oever tot het Monument en van de Friese kust tot Kornwerderzand. De bedoeling was een heel fietspad langs de  waddenkant, maar daar was simpelweg geen geld voor, zegt Jan Doornbos, programmamanager van het project De Nieuwe Afsluitdijk. ‘Dit is de next best-oplossing.’

Meer toeristen
Met de twee stukjes fietspad hopen de overheden die samenwerken in dit project (de provincies Noord-Holland en Fryslân, en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen) meer toeristische fietsrecreanten naar de Afsluitdijk te trekken. Het huidige fietspad dat aan de binnenzijde van de dijk ligt en dat overigens gewoon blijft bestaan.

Kazemattenmuseum
De fietstoerist zit straks niet meer vast aan de 32 kilometer enkele reis, maar kan bijvoorbeeld langs de waddenkant vanuit Den Oever naar het monument fietsen en terug over het bestaande fietspad. Of aan de andere kant vanuit Harlingen langs de Waddenzee naar Kornwerderzand fietsen. Daar kan hij het Kazemattenmuseum dat naast het sluizencomplex ligt bezoeken. Bovendien is er tegen die tijd een nieuwe attractie: de Vismigratierivier, een opening in de dijk met een kwelderachtig landschap waardoor vissen weer tussen IJsselmeer en Waddenzee kunnen trekken. ‘Uniek in de wereld’, aldus Doornbos.

Icoon
Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft opdracht gekregen om de Afsluitdijk als ‘icoon’ verder te ontwikkelen. Doornbos: ‘Dat hoort allemaal bij het plan bezoekers van de Afsluitdijk meer het gevoel te geven dat ze een bijzonder object betreden. We willen de dijk interessanter maken voor de toerist, zodat hij hier vaker komt,  langer blijft en meer economische waarde achterlaat.’
De kosten voor de stukjes fietspad zijn 4 miljoen. De raden en staten van betrokken gemeenten en provincies moeten formeel nog wel akkoord gaan.
 

Categorieën