Nieuwe metingen Fietsbalans van start

Woensdag 2 april begint de Fietsersbond met een nieuwe serie praktijkmetingen in het kader van de Fietsbalans. De Fietsbalans is een groot onderzoek naar het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten. Het meetseizoen start in Maarssen, waar wethouder Esterik de aftrap geeft voor het onderzoek in deze gemeente. In oktober maakt de Fietsersbond bekend welke van de 45 onderzochte gemeenten de eretitel Fietsstad 2008 krijgt.

Wie wordt Fietsstad 2008?

Van veiligheid tot gezondheid en fietsparkeren
Van 2000 tot 2004 fietsten onderzoekers van de Fietsersbond in totaal 10.000 kilometer op speciaal ontwikkelde meetfietsen voorzien van computerapparatuur, microfoon en camera om het fietsklimaat in 125 gemeenten in kaart te brengen. In 2006 is de Fietsersbond gestart met het vervolgonderzoek Fietsbalans-2. In Fietsbalans-2 worden gemeenten weer beoordeeld op de tien aspecten uit het eerste onderzoek, zodat duidelijk wordt welke vooruitgang er geboekt is. Het gaat dan om aspecten als veiligheid, kwaliteit van het wegdek, oponthoud en snelheid.

Het onderzoek is nu uitgebreid met drie nieuwe aspecten: fietsparkeerbeleid, luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik. De bond beoordeelt op een veertigtal drukke locaties of je er veilig je fiets kan parkeren. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid ingeademde schadelijke ultra fijn stof in de auto en op de fiets. In de Fietsbalans-2 krijgt de gemeente tevens informatie over manieren om vanuit gezondheidsoogpunt burg  ers te stimuleren tot (vaker) fietsen. Alle 45 onderzochte gemeenten ontvangen een uitgebreid rapport met de resultaten én aanbevelingen voor verbetering.

Nog meer hightech
Voor het meten van de luchtkwaliteit is met subsidie van het ministerie van VROM speciale apparatuur ontwikkeld voor op de fiets en voor in de auto. Hiermee wordt onderzocht of er in de gemeente verschil is tussen de luchtkwaliteit in de auto en op de fiets. Hierbij wordt samengewerkt met het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit Utrecht. Verder zijn de hightech meetfietsen met de ervaringen uit de Fietsbalans-1 nog verder geavanceerd en onder andere voorzien van GPS.

Fietsstad 2008
Op 29 oktober 2008 wordt voor de derde keer de titel Fietsstad uitgereikt. Eerder ontvingen Veenendaal (2000) en Groningen (2002) deze eretitel. In 2005 werden de gemeenten Amsterdam en Winterswijk gelauwerd voor hun inzet tegen diefstal.

Meer informatie over de Fietsbalans: www.fietsbalans.nl

Categorieën