Manifest

Nu meer aandacht en geld voor de fiets

100

De Rijksoverheid moet snel meer middelen beschikbaar stellen voor de fiets. Dat stellen negen vooraanstaande fietsspecialisten onder leiding van de Fietsersbond in een manifest. Zonder deze extra middelen zijn de ambities van staatssecretaris Van Veldhoven moeilijk te halen, verwachten de specialisten.

Visie

Volgens Wim Bot, beleidsmedewerker van de Fietsersbond en initiatiefnemer van het manifest, is het vooral zaak dat het Rijk een duidelijke visie formuleert en daar structureel geld tegenover zet. “Op dit moment bestaat het grootste deel van het toegezegde Rijksbudget voor de fiets uit incidentele projecten en onzekere co-financiering. Hierdoor is van duurzame ontwikkeling geen sprake omdat niet op de lange termijn kan worden gepland. Op die manier blijven we achter de feiten aan lopen.”

Discussieer je mee?
Laat gerust weten hoe je over deze stelling denkt: Er moet een breed nationaal investeringsprogramma komen voor de fiets met een structureel budget. Breng me naar de discussie.

Volgens de opstellers van het manifest moet het Rijk een landelijk fietsprogramma inrichten met een eigen budget. Bot: “Dat programma kan vanuit meerdere bronnen gevoed worden. Natuurlijk uit het Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport en andere mobiliteitsprojecten, maar de fiets wordt nu ook ingezet in het Klimaatakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. Door dit programma breed op te zetten kunnen deze activiteiten elkaar versterken.”

Landelijk Fietsprogramma

De ondertekenaars van het manifest zijn:

  • Richard ter Avest (Goudappel Coffeng)
  • Wim Bot (Fietsersbond)
  • Sjors van Duren (RHDHV)
  • Kees van Ommeren (Decisio)
  • Anton van Osta (Inter Contracting)
  • André Pettinga (Cyclemotions)
  • Jeroen Smink (Sweco)
  • Ineke Spapé (SOAB)
  • Hugo van der Steenhoven (Hugo Cycling)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bot, w.bot@fietsersbond.nl of 030 – 2918 154

Categorieën