Fietsersblog

Onbelaste kilometervergoeding en fietsstimulering

Het onderdeel van het Lenteakkoord om de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen leidt tot verhitte discussies. Wat vindt de Fietsersbond?

Werkgevers kunnen woon-werkverkeer van hun werknemers nu nog belastingvrij vergoeden tot 19 cent per kilometer. De partijen die het Lenteakkoord sloten willen daaraan een einde maken. De onbelaste vergoeding van 19 cent verdwijnt niet alleen voor automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer, maar ook voor fietsers. In de publiciteit is dat laatste tot nu toe overigens niet of nauwelijks opgemerkt, terwijl fietsers een kwart van de woon-werkritten voor hun rekening nemen.

 

Op zich is het niet raar dat de bestaande regeling ter discussie staat. In de Green Tax Battle die vorig jaar door Natuur en Milieu werd georganiseerd (en waaraan de Fietsersbond meedeed) werden alternatieven voor de onbelaste kilometervergoeding besproken. En de ANWB kwam enkele maanden geleden, samen met het platform Slim Werken Slim Reizen, met een interessant voorstel voor een Slim Mobiliteitsbudget. Bij die recente discussies bleek er overeenstemming dat het ongericht en onbeperkt subsidiëren van het woon-werkverkeer niet meer van deze tijd is. Er is behoefte aan regelingen die onnodige mobiliteit voorkomen en duurzame mobiliteit stimuleren. Van de huidige regeling wordt verreweg het meest geprofiteerd door mensen die ver van hun werk wonen.

In het Lenteakkoord lijkt het primair om het afschaffen van het belastingvrije deel te gaan en om bezuinigen te gaan en wordt niet expliciet gekozen voor duurzame mobiliteit. De Fietsersbond vindt het jammer dat er niet voor gekozen is om in ieder geval de kilometervergoeding voor de fiets in stand te houden. Bij die vergoeding voor fietskilometers gaat het ook om een relatief bescheiden totaalbedrag, omdat fietsers minder kilometers maken dan automobilisten en ov-gebruikers.

Toch denkt de Fietsersbond dat de voorstellen tot afschaffing ook grote kansen bieden voor de fiets. Veel woon-werkritten met auto en ov (vooral bus, tram, metro) vinden plaats op afstanden die ook goed met de fiets kunnen worden gedaan. Meer dan de helft van de autoritten in ons land is korter dan 7,5 kilometer. De opkomst van de e-bike maakt afstanden tot 15 kilometer goed en comfortabel te doen per fiets. Mensen die niet al te ver van hun werk wonen en de vergoeding voor auto of ov verliezen zijn daarom goedkoop en gezond uit door te gaan fietsen. Daarnaast is afgelopen jaren meerdere keren doorgerekend dat aanpassing of afschaffing van de reiskostenvergoeding leidt tot minder autorijden. En minder autokilmeters op de weg heeft allerlei indirecte voordelen voor fietsers: kortere stoptijden bij verkeersovergangen, schonere lucht onderweg en meer ruimte voor fietspaden.

De Fietsersbond zou het toejuichen wanneer werkgevers en overheid juist nu het fietsen naar het werk extra zouden stimuleren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de regeling van de fiets van de zaak te verruimen. Binnen de werkkostenregeling kan de waarde van de fiets van de zaak op nihil worden gezet. Daardoor zou elke werknemer op gunstige fiscale voorwaarden een nieuwe fiets kunnen aanschaffen. En zo goedkoop, gezond en snel op het werk kunnen komen.

Wim Bot, beleidsmedewerker Fietsersbond

foto: (cc) pietplaat, 2010

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Samen fietsen we beter!

Word lid