Onderzoek Fietsersbond: Tekort aan fietsparkeerplaatsen overal groot

Terwijl het fietsgebruik groeit, blijven gemeenten in heel Nederland matig tot ernstig in gebreke wat betreft het bieden van genoeg en goede fietsparkeerplaatsen. Dit blijkt uit een groot onderzoek van de Fietsersbond.  

De bond onderzocht in 43 gemeenten de aanwezigheid en kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen bij zes categorieën fietsaantrekkende bestemmingen. Op ruim een derde van deze locaties bleek een groot tekort aan fietsenrekken. In stadscentra, bij basisscholen en bij sportvelden was de nood het hoogst. De Fietsersbond vraagt daarom in deze week na de gemeenteraadsverkiezingen, in alle gemeenten aandacht voor een ambitieus fietsparkeerplan in de coalitieakkoorden.

Stadscentra, basisscholen en sportvelden scoren ruim onvoldoende

Centrumgebieden en winkelcentra onder grote druk
De Fietsersbond onderzocht de tekorten op 1600 locaties bij winkelgebieden, openbaar vervoerknooppunten, onderwijsinstellingen, sportcomplexen, uitgaansgelegenheden en overige voorzieningen. Op 80% van de locaties in en rond centrale winkelgebieden zijn op piektijden onvoldoende rekken. In grote en middelgrote steden is het probleem groter dan in kleinere gemeenten. Ook bij uitgaansgelegenheden, bibliotheken, postkantoren en gemeentelijke publieksdiensten zijn vaak onvoldoende rekken.

Bescherming tegen fietsdiefstal
Op driekwart van de locaties ontbreken bij de rekken nog goede aanbindmogelijkheden. In het Plan van Aanpak Fietsdiefstal van het Ministerie van Binnenlandse zaken staat dat goede sloten weinig zin hebben als je de fiets niet vast kunt zetten aan de ‘vaste wereld’. Op deze locaties hebben fietsers dus niet de mogelijkheid zich adequaat tegen fietsdiefstal te beschermen. De grootste problemen doen zich voor op onderwijslocaties en bij sportvoorzieningen. Het goede nieuws is dat steeds meer gemeenten gratis bewaakte stallingen in de centrumgebieden aanbieden.

Sportvelden en basisscholen ruim onder de maat
Bij ongeveer de helft van de onderzochte sportvoorzieningen zijn voldoende rekken. Zwembaden en sporthallen scoren voldoende met rond de 60 %. Sportvelden vormen een negatieve uitzondering: bij 64% van de sportvelden zijn tekorten. De echt grote tekorten komen in kleine gemeenten vaker voor dan in grotere steden.
Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende onderwijssoorten. Middelbaar en hoger onderwijs doen het relatief goed. Bij basisscholen is het beeld anders. Bij 42% zijn er grote tekorten en slechts bij 30% staan voldoende rekken. Bij 18 basisscholen waren in het geheel geen fietsparkeervoorzieningen aanwezig. Hierdoor is het voor veel kinderen niet mogelijk op de fiets naar school te gaan en te oefenen met zelfstandige mobiliteit in de eigen relatief veilige omgeving.  

Download: Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten eindrapport (pdf)

Heeft u naar aanleiding van het rapport nog vragen, neem dan contact op met Frank Borgman

Voor de kwaliteit van fietsenrekken is een keurmerk ingesteld: FietsParKeur. Fietsenrekken die aan dit keurmerk voldoen zijn gegarandeerd stabiel, makkelijk in het gebruik en voorzien van een goede bescherming tegen fietsdiefstal.
De foto’s zijn voorbeelden van de beste (of slechtste) situaties die in het onderzoek zijn aangetroffen op de verschillende soorten locaties. Dat wil niet zeggen dat de getoonde systemen in alle gevallen de gewenste kwaliteit hebben.

Categorieën