Rechtdoor gaat echt weer voor op afslaand verkeer

Niemand wist het, toch klopte het niet, nu klopt het weer. Zo zou je onderstaande weblog kunnen samenvatten. Maar ook als “succesvolle lobby Fietsersbond, ook op kleine punten”. Wat was er aan de hand?

Door Jaap Kamminga, coördinator Fiets en Recht

Het was altijd zo dat je als bestuurder als je afslaat van een weg, het verkeer dat naast je zit of dat links of rechts dicht achter je zit, voor moest laten gaan. Kortom: als je afslaat moet je voorzichtig zijn en nog eens extra letten op het verkeer om je heen, rechtdoor gaat voor. Deze regel klinkt logisch, maar werd ook misbruikt. Mensen die snel een in hun ogen te langzaam rijdende voorganger wilden inhalen deden dat ook volgens deze regel. Kort bij het kruispunt haalden zij snel in, om na het inhalen snel ook af te slaan, wat vaak ervaren werd als asociaal verkeersgedrag. Dit is een probleem tussen gemotoriseerd verkeer. Fietsers mochten al sinds mensenheugenis rechts inhalen, wat ook wel zo logisch is met al die fietspaden en fietsstroken in ons land.

De oplossing voor dit probleem werd al snel gezocht in aanpassing van de wetgeving en zo werd aan het betreffende wetsartikel (art 18 RVV 1990) een derde lid toegevoegd. Dit ging in op 1 januari 2013 en hield in dat het niet meer toegestaan was om in te halen als de bestuurder die voor je rijdt richting aangeeft en goed voorsorteert. Een oplossing die voor automobilisten goed lijkt te werken, maar voor de fiets rare gevolgen heeft omdat fietsers nu eenmaal anders dan gemotoriseerd verkeer rechts mogen inhalen. Door deze regel zou de fietser immers ook geen rij voor een verkeerslicht stilstaande auto’s mogen passeren. Fietsers moesten officieel altijd achteraan sluiten in de rij. Maar ook bij rotondes en kruispunten zouden afslaande auto’s voorrang hebben en mag de fietser niet meer rechts inhalen.

Niet gehandhaafd
Gelukkig wist vrijwel niemand dit en werd de regel voor fietsers dan ook niet gehandhaafd. Rechtdoorgaande fietsers op kruispunten en rotondes hebben gewoon voorrang gekregen van en genomen op afslaande automobilisten. Fietsers zijn gewoon voorbij de files blijven rijden en hebben daarmee steeds de winst van het fietsen kunnen ervaren.

Voor de Fietsersbond was dit echter wel een teken dat de wet nogmaals gewijzigd moest worden, en wij zijn hier dan ook over gaan praten op het ministerie. We kregen al snel bijval, dit was niet de bedoeling geweest van deze wet. En nu? Per 1 januari aanstaande is de wetswijziging van vorig jaar weer helemaal teruggedraaid. Wij kunnen dus voertuigen die willen afslaan gewoon rechts blijven inhalen, nu ook zonder nog tegen de wet in te gaan.

Rechts inhalen voor het verkeerslicht. Het mag nu weer officieel.
Rechts inhalen voor het verkeerslicht. Het mag nu weer officieel.

 

Samen fietsen we beter!

Word lid